تاثیر اینستاگرام بر برندسازی، تبلیغات و فروش کسب وکارهای نوپا

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 111

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EECMAI05_017

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1402

Abstract:

شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری بی نظیر در استارت آپ ها برای ارتقای برند و افزایش فروش محصولاتو خدمات شناخته شده اند. این مقاله به بررسی تاثیرات مثبت این شبکه ها بر رشد استارت آپ ها پرداختهو استراتژی های موفق در این حوزه را بررسی می کند. با تاکید بر حضور فعال در شبکه های اجتماعی،مقاله به اهمیت ایجاد ارتباط موثر با مشتریان و نحوه استفاده بهینه از این ابزارها برای افزایش شناخت ومحبوبیت برند می پردازد. همچنین، با بررسی چالش ها و راهکارها، به بهرهوری بیشتر از شبکه هایاجتماعی در راستای رشد استارت آپ ها پرداخته است. این تحقیق نشان میدهد که استفاده از اینستاگرامبرای کسب و کارهای نوپا و متوسط، با توجه به محدودیت ها و چالش های موجود، هنوز امکانات بی شماریبرای تبلیغات و بازاریابی فراهم می کند. این یافته ها نشان میدهند که با استفاده هوشمندانه از این پلتفرماجتماعی، کسب و کارها به راحتی به مخاطبان خود دسترسی دارند و ارتباط نزدیکی با آنها برقرارمیکنند. استفاده از اینستاگرام به عنوان ابزاری برای تبلیغات و بازاریابی، به ویژه برای کسب و کارهایکوچک و نوپا، امکانات بسیاری را فراهم میکند.یافته ها نشان میدهند که استفاده هوشمندانه ازاینستاگرام میتواند برای کسب و کارهای نوپا و متوسط به فرصت های تبلیغاتی مناسبی تبدیل شود.به علاوه، این استفاده میتواند ارتباط مستقیم و موثری با مخاطبان فراهم کند و هزینه های تبلیغات راکاهش دهد. بنابراین، پیشنهاد می شود که کسب و کارهای نوپا و متوسط بخصوص در ایران بهره وریبیشتری از اینستاگرام را برای تبلیغات، اعتمادسازی، برندسازی، بازاریابی و ارتباط با مخاطبان خود ارتقادهند و استراتژی های مناسبی را برای بهره برداری بهینه از این ابزار در نظر بگیرند.

Authors

مهدی زارعی

دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک دانشگاه جامع انقلاب اسلامی، تهران، ایران

رضا کشاورز

دکتری امنیت سایبری، دانشگاه عالی دفاع ملی