بررسی اثرات تاثیرگذار در بهره وری نیروی انسانی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 93

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGEMENTCONF02_085

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1402

Abstract:

نیروی انسانی اصطلاحی است که برای توصیف مدیریت و توسعه کارمندان در یک سازمان به کار میرود . تلاش برای بهبود و استفاده موثر و کارآمد از منابع گوناگون همچون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازما نهای اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی وموسسات خدماتی است . وجود ساختار سازمانی مناسب،رو شهای اجرائی کارامد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضای کارمتعادل و از همه مهمتر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی هستند که برای نیل به بهر ه وری مطلوب باید موردتوجه مدیران قرار گیرد.مشارکت کارکنان در امور و تلا شهای هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط کاری می تواند بر میزان بهره وری در یک محیط پویا تاثیر گذارد.

Keywords:

بهره وری , اهمیت بهره وری , اثربخشی چیست , عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی , عوامل موثر بر کاهش بهره وری نیروی انسانی.

Authors

نسرین اکبری

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، شهرداری زاهدان.

فرشاد مهاجرمیرداد

کارشناسی مهندسی شیمی، شهرداری زاهدان.