مطالعه تطبیقی موجبات تغییر در مدیریت موقوفات منصوص التولیه در حقوق ایران و عراق

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 126

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CLRM-23-2_005

تاریخ نمایه سازی: 14 اسفند 1402

Abstract:

در حال حاضر در نظام حقوقی ایران اراده واقف در تعیین متولی موقوفه نقش اساسی دارد و مستنبط از مواد ۶۱ و ۷۵ قانون مدنی این است که هیچ کس حق تغییر یا محدود کردن اختیارات متولی منصوص­التولیه را ندارد و حتی در صورت خیانت متولی، قانونگذار در راستای احترام به اراده واقف مطابق ماده ۷۹ قانون مدنی صرفا ضم امین به متولی را پیش­بینی کرده است؛ اما در نظام حقوقی عراق مصلحت وقف و موقوف­علیهم بر اراده واقف ترجیح دارد و مطابق ماده ۱۹ نظام المتولین چنانچه اقدامات متولی در تضاد با مصالح وقف و موقوف علیهم باشد، به دلیل خیانت در امانت از تولیت موقوفه عزل می­شود. نتایج حاصله از مطالعه اسناد، قوانین و مقررات و تحلیل متن و محتوا حاکی از آن است که رویکرد نظام حقوقی عراق که تغییر متولی منصوص­التولیه را به دلیل مصلحت وقف و موقوف علیهم ترجیح می دهد در مقایسه با نظام حقوقی ایران که قائل به حفظ متولی منصوص­التولیه به دلیل احترام به اراده واقف است، دارای اثرات مثبت بیشتر و بهتری است؛ لذا بهتر است قانونگذار داخلی با مدنظر قراردادن نظام حقوقی عراق جهت اصلاح قوانین موجود اقدام کند و امکان تغییر متولی را در مواردی که مصلحت وقف و موقوف علیهم اقتضاء می کند، فراهم آورد.

Authors

عباس صراف صادقی

Professor of Private Law, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

محمدباقر پارساپور

Associate Professor of Private Law, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

طیبه صاحب

assistant professo of intangible property Law, Faculty of law, Tarbiat Modares University , Tehran, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، چ ۲۱، تهران، ...
 • اعظمی، حسین علی، احکام الوقف، الطبعه الاولی، مطبعه الاعتماد، بغداد، ...
 • بشیری، عباس و دیگران، حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه، ...
 • جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چ ۱۲، تهران، گنج ...
 • جناتی، محمد ابراهیم، «وقف از دیدگاه مبانی اسلام»، میراث جاویدان، ...
 • کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج ۳، چ ۴، تهران، گنج ...
 • نصیری اوانکی، بختیار، «بررسی موارد دخالت امین در اداره موقوفات»، ...
 • ۵-۱-۲. عربی۹. ابراهیم، مزاحم عبدالقادر، احکام الولایه علی الوقف، بحث ...
 • بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، تحقیق محمد ...
 • ادیبی مهر، محمد، رحمانی، حامد، «تحلیل مبانی حقوقی نحوه تولیت ...
 • حسون، عقیل عدنان، التولیه علی الوقف، بحث مقدم الی مجلس ...
 • خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج ۲، چ ۲۸، قم، مدینه ...
 • الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی وادلته، الجزء الثامن، دارالفکر، الطبعه الثانیه، ...
 • الزهاوی، ربیع محمد، الوقف، دارالسنهوری، الطبعه الاولی، بغداد، ۲۰۱۴ م ...
 • شلبی، محمد مصطفی، احکام الوصایا و الاوقاف بین الفقه و ...
 • طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، تکمله العروه الوثقی، جلد ...
 • العانی، محمد شفیق، الاحکام الاوقاف، الطبعه الثانی، مطبعه الثوره، بغداد، ...
 • الکبیسی، محمد عبید، احکام الوقف فی الشریعه الاسلامیه، ج ۲، ...
 • مصری، زین الدین (ابن نجیم)، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ...
 • موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، جلد ۲، دفتر ...
 • آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات ...
 • قانون اداره اوقاف شماره ۶۴ سال ۱۹۶۶ عراق۲۸. قانون تشکیلات ...
 • قانون دیوان الوقف السنی شماره ۵۶ سال ۲۰۱۲ ...
 • قانون دیوان الوقف الشیعی شماره ۵۷ سال ۲۰۱۲۳۱. قانون مدنی ...
 • نظام المتولین شماره ۴۶ سال ۱۹۷۰ ...
 • امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، چ ۲۱، تهران، ...
 • اعظمی، حسین علی، احکام الوقف، الطبعه الاولی، مطبعه الاعتماد، بغداد، ...
 • بشیری، عباس و دیگران، حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه، ...
 • جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چ ۱۲، تهران، گنج ...
 • جناتی، محمد ابراهیم، «وقف از دیدگاه مبانی اسلام»، میراث جاویدان، ...
 • کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج ۳، چ ۴، تهران، گنج ...
 • نصیری اوانکی، بختیار، «بررسی موارد دخالت امین در اداره موقوفات»، ...
 • ۵-۱-۲. عربی۹. ابراهیم، مزاحم عبدالقادر، احکام الولایه علی الوقف، بحث ...
 • بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، تحقیق محمد ...
 • ادیبی مهر، محمد، رحمانی، حامد، «تحلیل مبانی حقوقی نحوه تولیت ...
 • حسون، عقیل عدنان، التولیه علی الوقف، بحث مقدم الی مجلس ...
 • خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج ۲، چ ۲۸، قم، مدینه ...
 • الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی وادلته، الجزء الثامن، دارالفکر، الطبعه الثانیه، ...
 • الزهاوی، ربیع محمد، الوقف، دارالسنهوری، الطبعه الاولی، بغداد، ۲۰۱۴ م ...
 • شلبی، محمد مصطفی، احکام الوصایا و الاوقاف بین الفقه و ...
 • طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، تکمله العروه الوثقی، جلد ...
 • العانی، محمد شفیق، الاحکام الاوقاف، الطبعه الثانی، مطبعه الثوره، بغداد، ...
 • الکبیسی، محمد عبید، احکام الوقف فی الشریعه الاسلامیه، ج ۲، ...
 • مصری، زین الدین (ابن نجیم)، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ...
 • موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، جلد ۲، دفتر ...
 • آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات ...
 • قانون اداره اوقاف شماره ۶۴ سال ۱۹۶۶ عراق۲۸. قانون تشکیلات ...
 • قانون دیوان الوقف السنی شماره ۵۶ سال ۲۰۱۲ ...
 • قانون دیوان الوقف الشیعی شماره ۵۷ سال ۲۰۱۲۳۱. قانون مدنی ...
 • نظام المتولین شماره ۴۶ سال ۱۹۷۰. ...
 • نمایش کامل مراجع