برآورد سیلاب مبتنی بر تخمین بارش با تئوری فرکتال و به کارگیری CN مستخرج از سنتینل ۲ در مدل HEC-HMS (حوزه آبخیز تیره در منطقه بروجرد- دورود)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DEEJ-12-38_007

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

برآورد بارش طرح از مهم ترین اصول در مدیریت رواناب حوزه آبخیز محسوب می شود. ازسوی دیگر، استفاده از روش های با دقت بالا در محاسبه بارش و شماره منحنی و به کارگیری آن ها در مدل های هیدرولوژیکی، باعث کاهش خطاهای ورودی مدل و افزایش دقت شبیه سازی می شود. به این منظور در این تحقیق، از روش فرکتال برای برآورد بارش و از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS برای برآورد دبی اوج و حجم سیل استفاده شد. در این مدل، برای شبیه سازی زیرحوضه ها از روش شماره منحنی SCS با هدف برآورد میزان تلفات، از روش «بازگشتی» برای برآورد آب پایه و از روش هیدروگراف واحد SCS برای تبدیل بارش به رواناب استفاده شد. مدل براساس وقایع انتخابی بارش و دبی در تاریخ ۱۷ تا ۱۹ آوریل ۲۰۱۲ و ۱۱ تا ۱۶ آوریل ۲۰۱۶ بر مبنای فرایند بهینه سازی خودکار با تابع هدف ریشه میانگین مربعات خطا و حداکثر تعداد ۱۰۰ تکرار با زمان توقف ۰۱/۰ و معرفی پارامترهای ورودی برای مراحل واسنجی و صحت سنجی اجرا شد. نتایج تحقیق درزمینه برآورد بارش براساس تئوری فراکتال و بررسی گشتاورهای آماری با استفاده از اطلاعات ۱۲ ایستگاه در ۷ دوره بازگشت نشان داد که داده های حداکثر شدت بارش دارای ماهیت مونوفراکتالی است. به عبارتی تغییرات توان مقیاس نسبت به مرتبه آن کاملا خطی است و با استفاده از ماهیت مونوفرکتالی می توان بین داده ها در تداوم های مختلف ارتباط برقرار کرد. نتایج تحقیق در بخش شبیه سازی بارش-رواناب با استفاده از مدل HEC-HMS نشان داد که برازش مناسبی بین مقادیر شبیه سازی و مشاهداتی وجود دارد؛ به طوری که ضریب نش-ساتکلیف در ایستگاه خروجی حوضه (تیره دورود) در مرحله واسنجی و صحت سنجی به ترتیب ۷۴۴/۰ و ۶۸۳/۰ به دست آمد. پیش بینی مدل براساس هایتوگراف بارش با روش های فرکتال و «قهرمان» مبین برازش بسیار مناسب مقادیر دبی اوج و حجم سیل ۶ ساعته با ضریب نش-ساتکلیف بیش از ۹۹/۰ است. استفاده از CN حاصل از تصاویر سنتینل ۲ در قیاس با لندست ۸ به طور قابل توجهی روی هیدروگراف خروجی مدل HEC-HMS تاثیر داشته است؛ به طوری که باعث ارتقای ضریب نش-ساتکلیف از ۵۶/۰ به ۷۴/۰ در مرحله واسنجی و از ۳۹/۰ به ۶۸/۰ در مرحله صحت سنجی شده است. درمجموع نتایج تحقیق می تواند کمک موثری به افزایش دقت و نتایج بهینه مدل بارش-رواناب HEC-HMS نماید تا کارشناسان و مدیران اجرایی در مدیریت حوزه آبخیز به نحو مطلوب عمل کنند.

Authors

طیبه سپه وند

کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

مهدی سلیمانی مطلق

استادیار، گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

حسین زینی وند

دانشیار، گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

امیر میرزایی موسیوند

استادیار، گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Afifi, M.E. ۲۰۲۰. Simulation of rainfall-runoff and flood potential using ...
 • AlamShahi, H., azizian, A., & Brocca, L. (۲۰۲۰). Integration of ...
 • A. ۲۰۰۶. Principles of applied hydrology. ۲۶th Edition. Imam Reza ...
 • Amirafazli, M. Investigating the effect of Durood fault on Chalan ...
 • Azhdari Moghadam, M., & Hervey, Z. ۲۰۱۷. Evaluation of IDF ...
 • Babaali, H., Ramak, Z., & Sepahvand, R. Flood estimation of ...
 • Bellal, M., Sillen, X and Zeck,Y. ۱۹۹۶. Coupling GIS with ...
 • Daftari, B. Settlement of victims of accidents and accidents and ...
 • Farzin, M. ۲۰۲۱. Comparison of Landsat ۸ and Sentinel ۲ ...
 • Ghanavati, A. ۲۰۰۳. Geomorphological model of flood in Gamasiab basin. ...
 • Hatami Nejad H, Atashafrooz N, Arvin M. ۲۰۱۷. Flood hazard ...
 • Hemmesy, M. S., Yarahmadi, D., Ownegh, M., & Shamsipour, A. ...
 • Jahanbakhsh Asl, S., Rezaee Banafshe, M., Rostamzadeh, H., & Aalinejad, ...
 • Lorestan Regional Water Organization. ۲۰۱۴. Water level data of observation ...
 • Nasri, M., & Soleimani Sarud, F. ۲۰۱۱. Prioritizing effective areas ...
 • Nouri Gheidari, M. ۲۰۱۲. Determine of Design Maximum Intensity of ...
 • Rostami Fathabadi, M., Jafar Biglo, M., & Moghimi, E. (۲۰۲۰). ...
 • Ramesht, M, H., & Shah Zaidi., S. ۲۰۱۱. Applications of ...
 • Sangab Zagros Consulting Engineers; ۲۰۱۷. Explanatory report on the allocation ...
 • Schertzer, D., & Lovejoy, S. ۱۹۸۷. Piysical modeling and analysis ...
 • Sharifi, F., Thaqfian, B., & Talwari, A. ۲۰۰۱. Causes and ...
 • Shabani Bazanshin, A., Emadi, A. & Fazloula R. ۲۰۱۷. Investigation ...
 • Vahhabi, J; ۲۰۰۶. Flood risk zoning using hydrological and hydraulic ...
 • نمایش کامل مراجع