تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر فراوانی رخدادهای گردوغبار مطالعه موردی: استان خراسان رضوی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DEEJ-10-33_006

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

استان خراسان رضوی با آب وهوای خشک و نیمه خشک در برخی سال ها بیش از ۷۰ رخداد گردوغبار را ثبت کرده است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر فراوانی رخدادهای گردوغبار در ۷ ایستگاه سینوپتیک از منطقه استراتژیک از کشور طی دوره آماری (۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶) می باشد. بدین منظور ابتدا، تهیه، پردازش و روندیابی چهار عنصر مهم اقلیمی (بارندگی، دما، سرعت باد و فراوانی بادهای فرساینده) و تعداد روزهای گردوغبار انجام گرفت. در ادامه، تخمین عددی اثرات با استفاده ازروش رگرسیون خطی چندگانه محقق شد. نتایج نشان داد روند رخدادهای گردوغبار در سبزوار، سرخس و قوچان افزایشی معنادار و در راستای تغییرات فراوانی بادهای فرساینده و سرعت باد است. در همین بازه، روند تغییرات کاهشی گردوغبار در ایستگاه مشهد هم راستا با تغییرات کاهشی سرعت باد است. نتایج حاصل از برقراری رگرسیون چند متغیره نشان داد بیشترین تاثیر تغییرات اقلیمی بر فراوانی رخدادهای گردوغبار در شهرستان سرخس در مقیاس سالانه و فصلی مستقیم و معنی دار است. در این راستا اهمیت تثبیت خاک برای مقابله با گردوغبار آشکار و نقاط اولویت دار به منظور کاهش اثر سرعت باد پیشنهاد می شود.

Authors

مریم نعیمی

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

مریم میر اکبری

دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

محمد خسروشاهی

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

سمیرا زندی فر

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

یاسر قاسمی آریان

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ansari, M. ۲۰۱۱. Statistical- climatic analysis of dust during (۱۹۸۶-۲۰۰۵) ...
 • Aili, A., Kim, Oanh, N.T. and Abuduwaili, J. ۲۰۱۶. Variation ...
 • Amgalan, G., Liu, G.R., Lin, T.H. and Kuo, T.H. ۲۰۱۷. ...
 • Bahrami, H., Jalali, M., Darvishi Bouloorani, A. and Azizi, R. ...
 • Boroghani, M., Moradi, HR., Zangane Asadi, M. and Pourhashemi, S. ...
 • Broomandi, P., Dabir, B., Bonakdarpour, B. and Rashidi, Y. ۲۰۱۷. ...
 • Boochani,, and Fazeli, D. ۲۰۱۱. Environment Challenges and its Consequences ...
 • Bryant, R.G., Bigg, G.R., Mahowald, N.M., Eckardt, F.D., Ross, S.G. ...
 • Ebrahimi Khosfi, Z., Khosroshahi, M., Roustaei, F. and Mirakbari, M. ...
 • Fengjin, X., ZHOU, C. and Yaoming, L. ۲۰۰۸. Dust storms ...
 • Gavidel Rahimi, Y., Farajzadeh, M. and Lashni Zand, E. ۲۰۱۸. ...
 • Hara, Y., Uno, I. and Wang, Z. ۲۰۰۶. Long-term variation ...
 • Huang, FX. and Gao, Q. ۲۰۰۱. Climate controls on dust ...
 • Kendall, M. G. (۱۹۷۵). Kendall rank correlation methods. Griffin, London ...
 • Kimura, R. ۲۰۱۲. Effect of the Strong Wind and Land ...
 • Mann, H.B. ۱۹۴۵. Nonparametric test against trend. Econometrica, ۱۳, ۲۴۵-۲۵۹ ...
 • Mehrabi, Soltani S. and Jafari R. ۲۰۱۵. Analyzing the relationship ...
 • Modarres, R. ۲۰۱۹. The relationship between the frequency of dust ...
 • Naeimi, M., Yousefi, M. J., Khosroshahi, M., Zandifar, S. and ...
 • Rezaei M. and Ghasemieh H. ۲۰۱۹. Assessing the impact of ...
 • Shahsavani, A., Yarahmadi, M., Mesdaghinia, A., Younesian, M., Jaafarzadeh Haghighifard, ...
 • Tan, M., Li, X. and Xin, L. ۲۰۱۴. Intensity of ...
 • Yarahmadi, D., Nasiri, B., Khoshkish, A. and Nikbakht, H. ۲۰۱۵. ...
 • Yizhaq, H., Ashkenazy, Y. and Tsoar H. ۲۰۰۹. Sand dune ...
 • نمایش کامل مراجع