تحلیل تجربی اثر نابرابری درآمد بر مخارج عمومی استان ها در چارچوب مدل رای دهنده میانه

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EPYA-13-26_009

تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1402

Abstract:

نابرابری درآمد و نقش سیاست های بازتوزیع از موضوعات اصلی در مباحث اقتصادی و سیاسی است. در ادبیات اقتصاد بخش عمومی وضعیت توزیع درآمد به عنوان یکی از عوامل موثر بر تغییر هزینه های دولت معرفی می شود. طبق مدل رای دهنده میانه، دولت جهت تامین مطالبات اکثر شهروندان تقاضای رای دهنده میانه را مبنای عرضه کالاها و خدمات عمومی قرار می دهد. در این چارچوب، مدل سیاسی رشد دولت اثر مستقیم نابرابری درآمدی بر هزینه های دولت را مورد تاکید قرار می دهد. این پژوهش اثر نابرابری درآمد بر مخارج عمومی در سطح استان های کشور در چارچوب مدل رای دهنده میانه را در دوره ی زمانی ۱۳۹۷-۱۳۸۵ مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می دهد. نتایج حاصل از تخمین پانل پویا با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) نشان می دهد افزایش نابرابری درآمدی موجب گسترش مخارج دولت در استان های کشور می شود. همچنین وقفه مخارج استانی، تولید ناخالص استان و گرانت های بین دولتی (از دولت مرکزی به استانی) دارای اثر مثبت و معنی دار بر مخارج عمومی در سطح استان های کشور هستند.

Authors

مجید مداح

Associate Professor in Economics, Department of Economics, Semnan University, Semnan, Iran

فوزیه جیحون تبار

Lecturer in Baft Higher Education Center, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • (۱۹۸۱). "A Rational Theory of the Size of Government". Journal ...
 • (۱۹۸۳). "Tests of a Rational Theory of the Size of ...
 • (۱۹۸۵). "Redistribution Policy and the Expansion of Public Sector". Journal ...
 • Aaberge, R. Eika, L. Langørgen, A. & Mogstad, M. (۲۰۱۹). ...
 • Afonso, A. Schuknecht, L. & Tanzi, V. (۲۰۱۰). "Income Distribution ...
 • Anderson, E. Jalles D’Orey, M. A. Duvendack, M. & Esposito, ...
 • Anderson, E. Jalles D'Orey, M. A. Duvendack, M. & Esposito, ...
 • Aranson, P. H. & Ordeshook, P. C. (۱۹۸۱). "Regulation, Redistribution, ...
 • Arrelano, M. & Bond, S. (۱۹۹۱). "Some Tests of Specification ...
 • Atkinson, A. & Stiglitz, J. (۱۹۸۰). Lectures on Public Economics, ...
 • Baer, W. & Fialho Galvao, A. J. (۲۰۰۸). "Tax Burden, ...
 • Bailey, S. J. & Connolly, S. (۱۹۹۸). "The Flypaper Effect: ...
 • Bassett, W. F. Burkett, J. P. & Putterman, L. (۱۹۹۹). ...
 • Benabau, R. (۲۰۰۰). "Unequal Societies: Income Distribution and Social Contract". ...
 • Berg, A. Ostry, J. D. & Zettelmeyer, J. (۲۰۱۲). "What ...
 • Borck, R. (۲۰۰۷). "Voting, Inequality and Redistribution". Journal of Economic ...
 • Bove, V. Georgios, E. & Antonio, N. (۲۰۱۷). "Political Cycles ...
 • Brückner, M. Chong, A. & Gradstein, M. (۲۰۱۲). "Estimating the ...
 • Buchanan, J. M. & Tullock, G. (۱۹۷۷). "The Expanding Public ...
 • Chetty, R. Stepner, M. Abraham, S. Lin, S. Scuderi, B. ...
 • Cho, S. J. & Duggan, J. (۲۰۰۹). "Bargaining Foundations of ...
 • Chu, L. K. & Hoang, D. P. (۲۰۲۰). "How Does ...
 • Cingano, F. (۲۰۱۴). "Trends in Income Inequality and its Impact ...
 • Corcoran, S. & Evans, W. N. (۲۰۱۰). "Income Inequality, the ...
 • Dadghar, Y. (۲۰۱۳). Public Economics, Mofid Press ...
 • Dotti, V. (۲۰۲۰). "Income Inequality, Size of Government, and Tax ...
 • Easterly, W. (۲۰۰۷). "Inequality does Cause Underdevelopment: Insights from a ...
 • Gouveia, M. & Masia, N. A. (۱۹۹۸). "Does the Median ...
 • Hindriks, J. & Myles, G. D. (۲۰۰۶). Intermediate Public Economics, ...
 • Holcombe, R. G. & Caudill, S. B. (۱۹۸۵). "Tax Shares ...
 • Holcombe, R. G. (۱۹۸۹). "The Median Voter Model in Public ...
 • Holcombe, Randall G. (۲۰۰۶). Public Sector Economics, Upper Saddle River: ...
 • Khalesi, G. & Piraee, K. (۲۰۱۶). "The Relationship between Economic ...
 • Kim, E. S. (۱۹۹۷). The Growth of Public Expenditure in ...
 • Lindbeck, A. (۱۹۷۶). "Stabilization Policy in Open Economies with Endogenous ...
 • Lindert, P. H. (۱۹۹۶). "What Limits Social Spending?". Explorations in ...
 • Liu, T. & Dutton, D. J. (۲۰۲۱). "With Great Inequality ...
 • Luo, W. (۲۰۲۰). "Inequality and Government Debt: Evidence from OECD ...
 • Luo, W. Pickering, A. & Monteiro, P. (۲۰۱۷). "Inequality and ...
 • Lustig, N. (۲۰۱۶). "Inequality and Fiscal Redistribution in Middle Income ...
 • Mattos, E. & Rocha, F. (۲۰۰۸). "Inequality and Size of ...
 • Meltzer, A. H. & Richard, S. F. (۱۹۷۸). "Why Government ...
 • Milanovic, B. (۲۰۰۰). "Do more Unequal Countries Redistribute More?". European ...
 • Montazeri Shoorekchali, J. & Zahed Gharavi, M. (۲۰۲۰). "Investigating the ...
 • Nelson, P. (۱۹۹۹). "Redistribution and the Income of the Median ...
 • Noferesti, M. (۱۹۹۹). Unit Root and Cointegration in Econometrics, Rasa ...
 • Okun, A. M. (۱۹۷۵). Equality and Efficiency: The Big Tradeoff, ...
 • Ostry, J. D. Berg, A. & Tsangarides, C. G. (۲۰۱۴). ...
 • Pecoraro, B. (۲۰۱۷). "Why don’t Voters ‘Put the Gini Back ...
 • Peltzam, S. (۱۹۸۰). "The Growth of Government". Journal of Law ...
 • Rahmani Fazli, H. & Arab Mazar, A. (۲۰۱۶). "The Impact ...
 • Ravallion, M. (۲۰۱۴). "Income Inequality in the Developing World". Science ...
 • Sadeghi Amroabadi, B. & Hooshmandi, H. (۲۰۲۱). "Analyzing the Effects ...
 • Shelton, C. A. (۲۰۰۷). "The Size and Composition of Government ...
 • Snowdon, B. Van, H. R. (۲۰۰۵). Modern Macroeconomics: Its Origins, ...
 • Spry, J. A. (۲۰۰۴). "Tax and Expenditure Limitations and the ...
 • Stiglits, J. E. (۲۰۰۰). Economics of Public Sector, Translated by ...
 • Tanninen, H. (۱۹۹۹). "Income Inequality, Government Expenditures, and Growth". Applied ...
 • Turnbull, G. K. & Mitias, P. M. (۱۹۹۹). "The Median ...
 • Wilkinson, R. G. & Pickett, K. (۲۰۰۹). The Spirit Level: ...
 • Zhang, W. (۲۰۲۰). "Political Incentives and Local Government Spending Multiplier: ...
 • نمایش کامل مراجع