روکش کاری لیزری فولاد تندبر بر روی زیرلایه چدن داکتیل و ارزیابی ریزساختار آن

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INCWI24_072

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

Abstract:

در این پژوهش به بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی پوشش لیزری فولاد تندبر بر روی زیرلایه چدن پرداخته می شود. در مرحله اول، با توان و سرعت روبش متفاوت دو نوع پودر پایه آهن مورد ارزیابی قرار گرفتند که در نهایت ، پس از بهینه سازی پارامترهای پردازش مواد لیزری برای پاسهای منفرد مرتبط با لایه میانی ، پودر I۱ برای لایه میانی انتخاب و روکش لایه میانی تولید شد. خصوصیات ریزساختاری روکش های لیزری شامل کاربیدها و زمینه با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف سنجی پراکنده انرژی ((EDS و میکروسکوپ نوری ((OM و استریوسکوپ مطالعه شد. همچنین رفتار سختی لایه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت . ریزساختار حاصل از روکش کاری لیزری به دلیل نرخ سرد شدن بسیار بالا، بسیار ریزدانه تر از روش ریخته گری مرسوم بوده و سختی بیشتری نیز داشتند . رشد دندریتی در جهت عمود بر فصل مشترک زیرلایه -روکش ، در ناحیه روکش شده مشهود بوده و توزیع سختی و پراکندگی ذرات تنگستن در طول لایه روکش تا حد زیادی یکنواخت می باشد. در همه لایه های منفرد روکش شده HSS، افزایش اندازه دانه در عمق لایه روکش به دلیل نرخ اتقال حرارت پایینتر قابل مشاهد بود.

Authors

مجید والهی

دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشگاه یزد

مسعود مصلایی پور

استاد دانشگاه، دانشگاه یزد

حسین ذاکری نیا

مدیر تکنولوژی و تحقیقات، شرکت چدن سازان