رابطه انسجام و انعطاف پذیری خانواده با خودمتمایزسازی در دانش آموزان دوره متوسطه پسر شهر تهران

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-5-2_004

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: هویت یابی نوجوان رویدادی خودکار و ارادی نیست اما می تواند از عوامل مختلف درون فردی، بین فردی و اجتماعی بسیاری از جمله جو خانواده و روابط پویای آن و مفهوم خودمتمایزسازی تاثیر پذیرد. پژوهش حاضر با هدف تبیین فرایند خودمتمایزسازی نوجوانان توسط انسجام و انعطاف پذیری در خانواده انجام شده است. روش: در این پژوهش از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر سال نهم تا دوازدهم مقطع متوسطه دبیرستان های شهر تهران در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ تشکیل داده اند. که از میان آن ها ۲۳۱ دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند، در این پژوهش از مقیاس های انسجام و انعطاف پذیری خانواده سامانی و خودمتمایزسازی شاکری استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده با استفاده ازآمار توصیفی و استنباطی (رگرسیون) و نرم افزار SPSS۱۶ انجام گردید. نتایج: یافته ها نشان داد، بین انسجام و انعطاف پذیری خانواده وخودمتمایزسازی و رابطه معنی دار وجود دارد. به طوریکه افزایش انسجام و انعطاف پذیری منجر به افزایش خودمتمایزسازی می شود. بنابراین انسجام و انعطاف پذیری می توانند خودمتمایزسازی را در نوجوانان تبیین و پیش بینی کنند. بحث و نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهند، چنانچه والدین انسجام و انعطاف پذیری را به عنوان ابعاد رابطه خانوادگی خود رعایت کنند قادر خواهند بود فرزندانشان را به سطحی از خودمتمایزسازی مناسب برسانند تا آنان قادر گردند مشکلاتی راکه با آن مواجه می شوند کنترل وکاهش دهند.

Authors

محمدرضا زربخش بحری

Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Thomlison B., Family Assessment Handbook: An Introductory Practice Guide to ...
 • ۲ -Navabinejad.Sh, Marriage Counseling and family Therapy. Publication of organization ...
 • ۵ - Thorberg, F. and M. Lyvers)., "Attachment, fear of ...
 • ۶ - Yoo ya .Y., The relationship Among the family ...
 • ۷ - Schultz.D,Schult , Theories of personality. Translated into Persian ...
 • Peleg,O and Papko, A.R. Differentiation of self and test anxiety ...
 • Steinberg, L., & Silverberg, S. B., Infuences on marital satisfaction ...
 • Pineo, P. Disenchantment in the later years of marriage. Marriage ...
 • Pirsaghi,F . Haji hasani. M, Farahbakhsh.K, Soleymani.S. Determination of role ...
 • Moradipour. M, The Effectiveness of learning of self – differentiation ...
 • Olson, D., Circumplex Model of Marital & Family Systems. "Journal ...
 • Fazeli. P, Relationship between personality characters with satisfaction from life ...
 • Inanloo, Sh, Effectiveness of self- differentiation on increasing life satisfaction. ...
 • Ross Alexandra S., Differentiation of self and well-being: the moderating ...
 • Murdock, N L.; Gore Jr., Stress,Coping and Differentiation of self؛ ...
 • Mehri, Y., The Relationship Between Differentiation of Self and Aspects ...
 • Stephanie, L., The infuence of family therapy on fexibility and ...
 • Ranjbar.M,. The role of mediating of goal orientation in relationship ...
 • family and school resiliency. Master degree dissertation . University of ...
 • نمایش کامل مراجع