اثر بخشی مداخله درمان رشدی عصبی بر مهارت های حرکتی و فعالیت های زندگی روزمره کودکان پیش دبستانی با نشانگان داون

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-5-4_005

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر درمان رشدی عصبی بر مهارت های حرکتی و فعالیت های زندگی روزمره کودکان پیش دبستانی با نشانگان داون انجام شد. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه کودکان پیش دبستانی با نشانگان داون شهر شیراز بود که در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ در مراکز ویژه کودکان با کم توانی ذهنی زیر نظر سازمان آموزش و پرورش استثنایی به آموزش و تحصیل اشتغال داشتند که از بین آن ها نمونه ای به حجم بیست و چهار نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل( هر گروه دوازده نفر)جایگزین شدند. از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد و گروه آزمایش درمان رشدی عصبی را در پانزده جسله دریافت کرد در حالی که به گروه کنترل این برنامه ارائه نشد. در پایان برای هر دو گروه پس آزمون اجرا شد. برای سنجش مهارت های حرکتی از آزمون لیکلن-اوزرتسکی و برای سنجش فعالیت های زندگی روزمره از مقیاس سنجش فعالیت ها در کودکان استفاده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تحلیل شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزارآماری SPSS۲۱ استفاده گردید. نتایج: نتایج نشان داد که میانگین نمرات مهارت های حرکتی و فعالیت های زندگی روزمره در گروه آزمایش افزایش یافته است.(۰۱/>P) بحث و نتیجه گیری: یافته ها بیانگر تاثیر درمان رشدی عصبی بر مهارت های حرکتی و فعالیت های زندگی روزمره کودکان پیش دبستانی با نشانگان داون بود. بنابراین پیشنهاد می شود با طراحی و اجرای برنامه درمان رشدی عصبی جهت بهبود مهارت های حرکتی و فعالیت های زندگی روزمره کودکان پیش دبستانی با نشانگان داون اقدام شود.

Keywords:

Neuro-developmental Therapy , Motor Skills , Children with Down syndrome , درمان رشدی عصبی , مهارت های حرکتی , کودکان با نشانگان داون

Authors

سهیلا احمدی

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

قربان همتی علمدارلو

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

ستاره شجاعی

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • References:۱. Afrooz, G., Introduction to the: psychology & rehabilitation of ...
 • Parham, L. and Z. Mallioux, Sensory integration. In: Case – ...
 • Noori, F. and G. Afrooz, Family-centered developmental effects of early ...
 • Faramarzi, S. and M. Malekpour, Family-based interventions and educational impact ...
 • Ahmadi, A. and Y. Shahi, Effect of perceptual-motor practices on ...
 • Howle, J.M., Neuro-developmental treatment approach: theoretical foundations and principles of ...
 • Vinagre, I.N., M.B. Cámara, and J.B. Gadella, Gait analysis and ...
 • Westwood, P., What teachers need to know about students with ...
 • Kim, M.-R., B.-H. Lee, and D.-S. Park, Effects of combined ...
 • Case Smith, J., Occupational therapy for children. ۵th Edition. Mosby.U.S.A, ...
 • Nuranigharaborghe, S., et al., The Effect of Neuro Developmental Treatment ...
 • Kim, S.J., et al., Differential effects of rhythmic auditory stimulation ...
 • ZHANG, N.-x., et al., Effects of individualized therapeutic porgram with ...
 • Knox, V. and A.L. Evans, Evaluation of the functional effects ...
 • Poorseyed, S., S. Habibollahi, and S. Faramarzi, Effectiveness of life ...
 • Brock, K., et al., Does physiotherapy based on the Bobath ...
 • Fil, A., et al., The effect of electrical stimulation in ...
 • Anastasi, A., Psychological testing. ۱۹۷۶ ...
 • Asadi doost, s., Effectiveness of sensory integration and perceptual skills, ...
 • Young, N.L., et al., Measurement properties of the activities scale ...
 • Dehghan, S., et al., Validity and reliability of Activities Scale ...
 • Singh, N.N., et al., Effects of Snoezelen room, Activities of ...
 • Reed, K., Quick reference, occupational therapy. Maryland: Aspen Pub, ۲۰۰۱: ...
 • Sourtchy, H. and A. Sazmand, The impact of fine and ...
 • نمایش کامل مراجع