بررسی مقایسه ای احساس تنهایی در میان مردان سالمند بازنشسته و کارگر

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 67

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-6-2_005

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: به دلیل نقش پر اهمیت عوامل روان شناختی مختلف که تجربه سالمندی را تحت تاثیر قرار می دهد، پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ای تجربه احساس تنهایی در میان مردان سالمند کارگر و بازنشسته می پردازد. روش: این پژوهش از جمله پژوهش های غیرآزمایشی و از نوع علی-مقایسه ای (پس رویدادی) است. جامعه ی آماری پژوهش عبارت است از کلیه ی مردان سالمند بازنشسته و کارگر شهرستان قروه، استان کردستان، که در سال ۱۳۹۵ مورد بررسی قرار گرفتند. گروه نمونه شامل ۱۴۶ سالمند بازنشسته و ۱۴۶ سالمند کارگر درمجموع ۲۹۲ نفر بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به وسیله مقیاس احساس تنهایی(UCLA) مورد ارزیابی قرار گرفتند. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t برای دو گروه مستقل جهت مقایسه میانگین های دو گروه و نیز از آزمون تحلیل واریانس(ANOVA) استفاده شد. نتایج: با استناد به یافته های پژوهش، بین تجربه احساس تنهایی سالمندان کارگر و بازنشسته تفاوت معناداری وجود دارد و در این میان، سالمندان کارگر به میزان بیشتری احساس تنهایی را تجربه می کنند.(P<۰/۰۱) بحث و نتیجه گیری: جایگاه شغلی و اجتماعی تجربه احساس تنهایی را تحت تاثیر قرار می دهد، به گونه ای که هر چه کیفیت این جایگاه و ارزش گذاری اجتماعی آن پایین تر باشد، افراد به میزان بیشتری احساس تنهایی می کنند. در این میان، کارگران سالمند احساس تنهایی بیشتری را گزارش می کنند که موید این امر است.

Authors

عبدالله معتمدی

Department of psychology and education sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran، iran

کاوه قادری بگه جان

Allameh Tabataba’i University

گلناز مظاهری نژاد فرد

Allameh Tabataba’i University

شیرین سلطانی

Islamic Azad University Ilam Branch

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Mottay. Venkata S. GTE, Sambataro, Fabio., & Weinberger, Daniel R. ...
 • Boraxbekk CJ, Lundquist, A., Nordin, A., Nyberg, L., Nilsson, L.G., ...
 • Bettio LE, Rajendran, L., & Gil-Mohapel, J. THE EFFECTS OF ...
 • Hojjati H SH, Hassanalipour S, Akhonzadeh G, Asayesh H. . ...
 • Alipour F SH, Foruzan A, Biglarian A, Jalilian A. . ...
 • Koochaki G, Hojjati, H., & Sanagoo, A. The Relationship between ...
 • Henrich L, & Gullone, E. The clinical significance of Loneliness: ...
 • Shearer R, & David hizer, R. . Conquering loneliness. Elder ...
 • Sheikholeslami F RMS, Khodadadi N, Yazdani M A. Loneliness and ...
 • Schutter N, Holwerda, T. J., Stek, M. L., Dekker, J. ...
 • Caspi A, Harrington, H., Moffitt, T.E., Milne, B.J., & Poulton, ...
 • Hawkley L, & Cacioppo, JT. Aging and loneliness: Downhill quickly? ...
 • Hawkley L, & Cacioppo, JT. . Loneliness Matters: A Theoretical ...
 • Shiovitz-Ezra S, & Ayalon, L. . Situational versus chronic loneliness ...
 • Ettema EJ, Derksen, Louise D., & Van Leeuwen, Evert. . ...
 • Cacioppo JT, Hawkley, L. C., Ernst, J. M., Burleson, M. ...
 • Chang S, & Yang, M. . The relationships between the ...
 • Savikko N, Routasalo, P., Tilvis, RS., Strandberg, T.E., & Pitkala, ...
 • Heravi Karimloo M AM, Foroughan M, Sheykhi M T, Hajizade ...
 • Toossi M. Labor force projections to ۲۰۱۸: older workers staying ...
 • Winston N, & Barnes, J. Anticipation of retirement among baby ...
 • Abedi H A MMH, Paknejad F. Investigation of daily living ...
 • Bekhet AK, & Zauszniewski, J. A. . Mental health of ...
 • Thomas N, & Feldman, D. . Evaluating six common stereotypes ...
 • Russell DW. UCLA Loneliness Scale (Version ۳): Reliability, validity, and ...
 • Mottay. Venkata S. GTE, Sambataro, Fabio., & Weinberger, Daniel R. ...
 • Boraxbekk CJ, Lundquist, A., Nordin, A., Nyberg, L., Nilsson, L.G., ...
 • Bettio LE, Rajendran, L., & Gil-Mohapel, J. THE EFFECTS OF ...
 • Hojjati H SH, Hassanalipour S, Akhonzadeh G, Asayesh H. . ...
 • Alipour F SH, Foruzan A, Biglarian A, Jalilian A. . ...
 • Koochaki G, Hojjati, H., & Sanagoo, A. The Relationship between ...
 • Henrich L, & Gullone, E. The clinical significance of Loneliness: ...
 • Shearer R, & David hizer, R. . Conquering loneliness. Elder ...
 • Sheikholeslami F RMS, Khodadadi N, Yazdani M A. Loneliness and ...
 • Schutter N, Holwerda, T. J., Stek, M. L., Dekker, J. ...
 • Caspi A, Harrington, H., Moffitt, T.E., Milne, B.J., & Poulton, ...
 • Hawkley L, & Cacioppo, JT. Aging and loneliness: Downhill quickly? ...
 • Hawkley L, & Cacioppo, JT. . Loneliness Matters: A Theoretical ...
 • Shiovitz-Ezra S, & Ayalon, L. . Situational versus chronic loneliness ...
 • Ettema EJ, Derksen, Louise D., & Van Leeuwen, Evert. . ...
 • Cacioppo JT, Hawkley, L. C., Ernst, J. M., Burleson, M. ...
 • Chang S, & Yang, M. . The relationships between the ...
 • Savikko N, Routasalo, P., Tilvis, RS., Strandberg, T.E., & Pitkala, ...
 • Heravi Karimloo M AM, Foroughan M, Sheykhi M T, Hajizade ...
 • Toossi M. Labor force projections to ۲۰۱۸: older workers staying ...
 • Winston N, & Barnes, J. Anticipation of retirement among baby ...
 • Abedi H A MMH, Paknejad F. Investigation of daily living ...
 • Bekhet AK, & Zauszniewski, J. A. . Mental health of ...
 • Thomas N, & Feldman, D. . Evaluating six common stereotypes ...
 • Russell DW. UCLA Loneliness Scale (Version ۳): Reliability, validity, and ...
 • نمایش کامل مراجع