آقای دکتر Abdolah Motamedi

Dr. Abdolah Motamedi

رئیس دانشگاه ،روانشناس و استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (452449)

9
53
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers