اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر عزت نفس و انگیزش پیشرفت زنان معلول بهزیستی شهرستان خرم آباد

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 67

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-6-4_005

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: معلولیت جسمی بخشی از دامنه وسیع معلولیت ها است و به عنوان گروهی از معلولیت ها تعریف می شود که در آن فرد حداقل برای مدت شش ماه نتواند به طور موثری از اندام ها یا بخشی از اندام های خود استفاده نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی بر عزت نفس و انگیزش پیشرفت در زنان معلول بهزیستی شهرستان خرم آباد بود.  روش: طرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه افراد معلول تحت پوشش بهزیستی شهرستان خرم آباد بود که از میان آن ها صد و بیست نفر از زنان به شیوه در دسترس انتخاب شدند و مقیاس عزت نفس و انگیزش پیشرفت را تکمیل نمودند. پس از اجرای پرسشنامه ها، بیست و چهار نفر از شرکت کنندگان، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت نه جلسه نود دقیقه ای، هفته ای یک جلسه تحت درمان قرار گرفت و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS۲۰ و روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج: یافته های این مطالعه نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون وجود دارد. به عبارتی آموزش خودکارآمدی باعث افزایش نمرات عزت نفس و انگیزش پیشرفت زنان معلول در مرحله پس آزمون شده است.(۰۰۱/>P) بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان بیان کرد که آموزش خودکارآمدی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر افزایش عزت نفس و انگیزش پیشرفت زنان معلول می باشد. بنابراین، با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود که کاربرد آموزش خودکارآمدی به عنوان یکی از آموزش های درمانی مفید در جهت افزایش عزت نفس و انگیزش پیشرفت زنان معلول بیشتر مد نظر قرار گیرد.

Authors

کلثوم کریمی نژاد

Department of consulting, faculty of psychology and educational sciences, Chamran University.

لیلا منصوری

Department of psychology, faculty of literature and humanity sciences, Lorestan university.

معصومه موحدی

Research center of social factors affecting the health, Lorestan university of medical sciences.

حسین حسینی

Department of psychology, faculty of literature and humanity sciences.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Nosek MA, Hughes RB, Swedlund N, Taylor HB, Swank P. ...
 • Lewis Brown R, Turner RJ. Physical disability and depression: clarifying ...
 • Spencer T. The role of research in the lives of ...
 • Nouri A. Psychological aspects of physical disability: employment as the ...
 • Sajjadi H, Zanjari N. Disability in Iran: prevalence, characteristics, and ...
 • Elliot AJ, Church MA. A hierarchical model of approach and ...
 • Tavakolizadeh J, Tabari J, Akbari A. Academic self-efficacy: predictive role ...
 • Doostian Y, Shafie'abadi A, Kooshe K, Mohammad S, Massah O. ...
 • Shaabani J, Rahgoi A, Nourozi K, Rahgozar M, Shaabani M. ...
 • Izadi-Ajirlo A, Bahmani B, Ghanbari-Motlagh A. Effectiveness of cognitive behavioral ...
 • Ogden J. Some problems with social cognition models: a pragmatic ...
 • Kernis MH, Brockner J, Frankel BS. Self-esteem and reactions to ...
 • Arshadi H, Homam M, Mohammadi E, Sanjar Musavi N. A ...
 • Pakdaman Savoji A, Ganji K, Ahmadzadeh M. The effect of ...
 • Abbasianfard M, Bahrami H, Ahghar G. Relationship between self-efficacy with ...
 • Bieber-Schut R. The use of drama to help visually impaired ...
 • Zhahiriniya M. An survey of personal and social consequences of ...
 • Mäkikangas A, Kinnunen U, Feldt T. Self-esteem, dispositional optimism, and ...
 • Rajabi G, Bohle N. The reliability and validity of Rosenberg ...
 • نمایش کامل مراجع