اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر فرسودگی زناشویی و طلاق عاطفی زنان متقاضی طلاق

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-7-1_002

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: هدف از پژوهش بررسی تاثیر آموزش تنظیم هیجان بر فرسودگی زناشویی و طلاق عاطفی زنان متقاضی طلاق بود. روش: در این پژوهش نیمه آزمایشی از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگستری شهر رشت در سال ۱۳۹۴ تشکیل داده است. در این پژوهش سی نفر از زنان متقاضی طلاق که شرایط ورود به پژوهش را دارا بودند، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند، پانزده نفر برای هر گروه. گروه آزمایش در دوره آموزش تنظیم هیجان شرکت داده شدند، اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. در این پژوهش از ابزار فرسودگی زناشویی پاینز و پرسشنامه طلاق عاطفی پور حسین و بیدست استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیره تجزیه وتحلیل شدند.  نتایج: نتایج نشان داد که آموزش تنظیم هیجان به طور معناداری بر کاهش فرسودگی زناشویی و طلاق عاطفی زنان متقاضی طلاق موثر بوده است.(P<۰/۰۱)  بحث و نتیجه گیری: با توجه به اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش فرسودگی زناشویی و طلاق عاطفی زنان متقاضی طلاق، اجرای چنین جلساتی در مراکز مداخله در بحران و کلینیک های مددکاری اجتماعی توصیه می شود.

Authors

فرهاد اصغری

University of Gilan

رضا قاسمی جوبنه

Shahid Chamran university of Ahvaz

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Kalantar A, Roshanfekr P, Javaheri J. Consequences of Divorce, A ...
 • Leopold T, Kalmijn M. Is Divorce More Painful When Couples ...
 • Sbarra D. Divorce and Health: Current Trends and Future Directions. ...
 • Abdol Rahimi S, Shakarbigi A, Naderi G. Phenomena Effects of ...
 • Pines A, Leslie B. Job Burnout and Couple Burnout in ...
 • Koolaee A, Adibrad N, SedghPoor B. The Comparison of Relationship ...
 • Yazdani A, Haghighatian M, Keshavarz M. An analysis of quality ...
 • Ochsner K, Silvers J, Buhle J. Functional imaging studies of ...
 • Cisler J, Olatunji B. Emotion Regulation and Anxiety Disorders. Curr ...
 • Joormann J, Stanton C. Examining emotion regulation in depression: A ...
 • Bloch L, Haase C, Levenson R. Emotion regulation predicts marital ...
 • Abbasi M, Dargahi S, Ghasemi Jobaneh R, Ashtari Mehrjardi A. ...
 • Mahibni S, Teymoori S, Sahimi S. Compare of cognitive emotion ...
 • Nasiri Zarch Z, Marashi S, Raji H. the Relationship between ...
 • Omidi A, Talighi E. rediction couple's marital satisfaction based on ...
 • Kirby J. Treating emotion Dysregulation in a couple’s context: a ...
 • Tirgari A, Fraid A, Bayanzadeh S, Abedin A. A comparison ...
 • Molajafar H, Mousavi S, Lotfi R, Ghasemnejad S, Falah M. ...
 • Navidi F. Surveying and comparison the relationship between couple burnout ...
 • Poorhosein R, Bidast F. estimation the Verifying of Emotional Divorce ...
 • Khoshravesh S. The effect of emotion regulation training on social ...
 • Kalantar A, Roshanfekr P, Javaheri J. Consequences of Divorce, A ...
 • Leopold T, Kalmijn M. Is Divorce More Painful When Couples ...
 • Sbarra D. Divorce and Health: Current Trends and Future Directions. ...
 • Abdol Rahimi S, Shakarbigi A, Naderi G. Phenomena Effects of ...
 • Pines A, Leslie B. Job Burnout and Couple Burnout in ...
 • Koolaee A, Adibrad N, SedghPoor B. The Comparison of Relationship ...
 • Yazdani A, Haghighatian M, Keshavarz M. An analysis of quality ...
 • Ochsner K, Silvers J, Buhle J. Functional imaging studies of ...
 • Cisler J, Olatunji B. Emotion Regulation and Anxiety Disorders. Curr ...
 • Joormann J, Stanton C. Examining emotion regulation in depression: A ...
 • Bloch L, Haase C, Levenson R. Emotion regulation predicts marital ...
 • Abbasi M, Dargahi S, Ghasemi Jobaneh R, Ashtari Mehrjardi A. ...
 • Mahibni S, Teymoori S, Sahimi S. Compare of cognitive emotion ...
 • Nasiri Zarch Z, Marashi S, Raji H. the Relationship between ...
 • Omidi A, Talighi E. rediction couple's marital satisfaction based on ...
 • Kirby J. Treating emotion Dysregulation in a couple’s context: a ...
 • Tirgari A, Fraid A, Bayanzadeh S, Abedin A. A comparison ...
 • Molajafar H, Mousavi S, Lotfi R, Ghasemnejad S, Falah M. ...
 • Navidi F. Surveying and comparison the relationship between couple burnout ...
 • Poorhosein R, Bidast F. estimation the Verifying of Emotional Divorce ...
 • Khoshravesh S. The effect of emotion regulation training on social ...
 • نمایش کامل مراجع