تاثیر برنامه بازآموزی اسنادی بر استیصال اکتسابی و انگیزش پیشرفت در دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین دوره متوسطه اول

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 58

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-9-4_003

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: وقتی در شخصی استیصال اکتسابی شکل می گیرد، راه هرگونه انگیزش و تلاش را سد کرده و نتیجه حرکت را در ذهن به شکست های مجدد ختم می کند. این مطالعه با هدف تاثیر برنامه بازآموزی اسنادی بر استیصال اکتسابی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین انجام شد. روش: در این مطالعه شبه آزمایشی از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. سی و دو دانش آموز دارای پیشرفت تحصیلی پایین پسر دوره متوسطه اول شهر کرج با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه در هر گروه شانزده نفر گمارده شدند. گروه آزمایش نه جلسه شصت دقیقه ای به مدت پنج هفته و هفته ای دو بار برنامه بازآموزی اسنادی دریافت کردند. بعد از مداخله، دو گروه پرسشنامه های استیصال اکتسابی و انگیزش پیشرفت را تکمیل نمودند. داده ها از طریق تحلیل واریانس چندمتغیری مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج: یافته های تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد، گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه، گروه آزمایش کاهش چشمگیری در استیصال اکتسابی و نیز بهبود قابل توجهی در انگیزش پیشرفت ذاشته است. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که آموزش برنامه بازآموزی اسنادی می تواند استیصال اکتسابی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین را کاهش داده و انگیزش پیشرفت آن ها را بهبود بخشد.

Authors

کامیار عظیمی

Faculty of psychology and educational science, Shahid Chamran University of Ahvaz

یاسر گراوند

Faculty of psychology and educational science, Shahid Chamran University of Ahvaz

مهدی عرب زاده

Department of educational psychology, faculty of educational psychology and educational science, Kharazmi University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Salami TK, Walker RL, Beach SRH. Comparison of helplessness and ...
 • Gaddis SM. The influence of habitus in the relationship between ...
 • Salehi M, Haghighat S. (۲۰۰۹). The effect of attributive retraining ...
 • Sorrenti L, Fillippello P, Costa S, Buzzai C. Preliminary evaluation ...
 • Heyder A, Brunner M. Teachers’ aptitude beliefs as a predictor ...
 • Maier SF, Seligman MEP. Learned helplessness at fifty: Insights from ...
 • Oliveira EC, Hunziker MH. Longitudinal investigation on learned helplessness tested ...
 • Diener CI, Dweck CS. An analysis of learned helplessness: Continuous ...
 • Durkin K. Development social psychology: From infancy to old age. ...
 • Rius-Ottenheim N, van der Mast RC, Zitman FG, Giltay EJ. ...
 • Aydogan H. A psycholinguistics case study: The relations of learned ...
 • Rachmawati U, Purwanto E, Awalya A. Attribution retraining group counseling ...
 • Nuvvula S. Learned helplessness. Contemporary clinical dentistry. ۲۰۱۶;۷(۴):۴۲۶-۴۲۷ ...
 • Rudolph U, Tscharaktschiew N. An attributional analysis of moral emotions: ...
 • Vatankhah HR, Nick Amal M, Nick Shoar L. The effectiveness ...
 • Lauchlan F, Boyle C. Is the use of labels in ...
 • Shahraray M, Farzad V, Zara-ee, A. The relationship between attributional ...
 • Whorrall AL. (Dissertation). Academic motivation and achievement of middle school ...
 • Li Y, Lan J, Ju C. Achievement motivation and attributional ...
 • Weiner B. An attribution theory of motivation. In: Van Lange ...
 • Casserly AM. The socio-emotional needs of children with dyslexia in ...
 • Koles JE, Boyle C. Future direction of attribution retraining for ...
 • Morris M. A naturalistic investigation into the effectiveness of an ...
 • Perry R, Stupnisky R, Hall N, Chipperfield J, Weiner B. ...
 • Dresel M, Haugwitz M. A computer-based approach to fostering motivation ...
 • Matteucci MC. Attributional retraining and achievement goals: An exploratory study ...
 • Ahmadi T, Ghobari Bonab B, Azarnia A. The effectiveness of ...
 • Hamm JM, Perry RP, Clifton RA, Chipperfield JG, Boese GD. ...
 • Hamm JM, Perry RP, Chipperfield JG, Hladkyj S, Parker PC, ...
 • Tabatabaee SM, Albooyeh G, Jahan E, Sadat Tabatabaee KH. The ...
 • Quinless FW, Nelson MA. Development of a measure of learned ...
 • Azemi K, Hassan Abadi HR & Arabzadeh M. The effectiveness ...
 • Hermans HJ. A questionnaire measure of achievement motivation. Journal of ...
 • Nouhi S, Hoseini M, Rokhsarizadeh H, Saburi A, Alishiri G. ...
 • Haynes TL, Perry RP, Stupnisky RH, Daniels LM. A review ...
 • Salami TK, Walker RL, Beach SRH. Comparison of helplessness and ...
 • Gaddis SM. The influence of habitus in the relationship between ...
 • Salehi M, Haghighat S. (۲۰۰۹). The effect of attributive retraining ...
 • Sorrenti L, Fillippello P, Costa S, Buzzai C. Preliminary evaluation ...
 • Heyder A, Brunner M. Teachers’ aptitude beliefs as a predictor ...
 • Maier SF, Seligman MEP. Learned helplessness at fifty: Insights from ...
 • Oliveira EC, Hunziker MH. Longitudinal investigation on learned helplessness tested ...
 • Diener CI, Dweck CS. An analysis of learned helplessness: Continuous ...
 • Durkin K. Development social psychology: From infancy to old age. ...
 • Rius-Ottenheim N, van der Mast RC, Zitman FG, Giltay EJ. ...
 • Aydogan H. A psycholinguistics case study: The relations of learned ...
 • Rachmawati U, Purwanto E, Awalya A. Attribution retraining group counseling ...
 • Nuvvula S. Learned helplessness. Contemporary clinical dentistry. ۲۰۱۶;۷(۴):۴۲۶-۴۲۷ ...
 • Rudolph U, Tscharaktschiew N. An attributional analysis of moral emotions: ...
 • Vatankhah HR, Nick Amal M, Nick Shoar L. The effectiveness ...
 • Lauchlan F, Boyle C. Is the use of labels in ...
 • Shahraray M, Farzad V, Zara-ee, A. The relationship between attributional ...
 • Whorrall AL. (Dissertation). Academic motivation and achievement of middle school ...
 • Li Y, Lan J, Ju C. Achievement motivation and attributional ...
 • Weiner B. An attribution theory of motivation. In: Van Lange ...
 • Casserly AM. The socio-emotional needs of children with dyslexia in ...
 • Koles JE, Boyle C. Future direction of attribution retraining for ...
 • Morris M. A naturalistic investigation into the effectiveness of an ...
 • Perry R, Stupnisky R, Hall N, Chipperfield J, Weiner B. ...
 • Dresel M, Haugwitz M. A computer-based approach to fostering motivation ...
 • Matteucci MC. Attributional retraining and achievement goals: An exploratory study ...
 • Ahmadi T, Ghobari Bonab B, Azarnia A. The effectiveness of ...
 • Hamm JM, Perry RP, Clifton RA, Chipperfield JG, Boese GD. ...
 • Hamm JM, Perry RP, Chipperfield JG, Hladkyj S, Parker PC, ...
 • Tabatabaee SM, Albooyeh G, Jahan E, Sadat Tabatabaee KH. The ...
 • Quinless FW, Nelson MA. Development of a measure of learned ...
 • Azemi K, Hassan Abadi HR & Arabzadeh M. The effectiveness ...
 • Hermans HJ. A questionnaire measure of achievement motivation. Journal of ...
 • Nouhi S, Hoseini M, Rokhsarizadeh H, Saburi A, Alishiri G. ...
 • Haynes TL, Perry RP, Stupnisky RH, Daniels LM. A review ...
 • نمایش کامل مراجع