فرصت ها و چالش های توسعه شهرستان قوچان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 48

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LPCCDSTS02_041

تاریخ نمایه سازی: 26 اسفند 1402

Abstract:

مقاله حاضر به منظور شناخت و سنجش قابلیت ها و چالش های توسعه و ارتقاء آنها در شهرستان در حال توسعه قوچان که همواره همانند دیگر مناطق محروم کشور مورد بی توجهی و بی مهری مطالعاتی و برنامه ریزان و سیاستگذاران قرار گرفته است. می باشد.علی رغم اینکه دارای استعداد های بالقوه متعددی نظیر دامداری، کشاورزی، مرتع، صنایع دستی، قرار گیری در مسیر راه های ارتباطی، تنوع ناهمواری بوده، که آن را مکانی مناسب برای برنامه ریزیمنطقه ای و ناحیه ای ساخته است.ابتدا در بخش نخست مقاله، قابلیت ها و مزیت های طبیعی، جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی، اکوتوریسمیء شهرستان بررسی شده و همچنین تنگناهای جغرافیایی، طبیعی، اقتصادی و چالش های توسعه شهرستان مشخص شده و بر اساس شناخت وضع موجود قابلیت ها و تنگناها، اهداف بلند مدت و راهکارها و سیاست های اجرایی توسعه شهرستان در بخش های بعدی مشخص گردید که این. مطالعه می تواند ساختار و چشم انداز مناسبی برای توسعه بلند مدت شهرستان بوده و در واقع برنامه مدون توسعه شهرستان را جهت استفاده مجربان و سیاستگذاران تشکیل دهد.

Authors

حمید حسینی فرخانی

فارغ التحصیل کارشناسی دبیری جغرافیا، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر خراسان جنوبی و کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران