مروری بر مدلسازی آب زیرزمینی با هدف آبزدایی از معادن

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 90

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMT03_051

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1402

Abstract:

مدل سازی آب های زیرزمینی ابزار قدرتمندی برای حل تعدادی از مشکلات مربوط به آ بهای زیرزمینی ناشی ازعملیات معدن می باشد. شبیه سازی آبزدایی معادن و ارزیابی اثرات زیست محیطی با استفاده از مدلهای جریان آبزیرزمینی انجام می شود. برنامه های مدلسازی در معادن زیرزمینی و روباز دارای ویژگی های خاصی هستند که با ید مدنظربوده و نیاز به دانش عمیق از محیط معدن دارد. برای این کار هم شرایط آب زیرزمینی و هم و یژگی های آبزدایی در معدنرا باید در نظر گرفت. استفاده از مدل های عددی در هیدروژئولوژی معدنی دارای محدودیت های خاصی است که ناشی ازعدم قطعیت های موجود در مورد پارامترهای هیدروژئولوژیکی مفروض و شرایط مرزی است؛ که شامل کمبودهایی درشناسایی شرایط هیدروژئولوژیکی، تغییرات چرخ های بارش و تبخیر ، تغییرات زمین به دلیل فعالیت معدنکاری، تغییر دربرنامه های کاری معدن، و آبگرفتگی در محیط، پس از معدنکاری است. اگرچه مدل های جریان آب زیرزمینی مورداستفاده در هیدروژئولوژی معدنی دارای محدودیت های متعددی هستند، اما هنوز جامع ترین اطلاعات را در موردفرآیندهای آبزدایی معدن و تاثیر آنها بر محیط زیست ارائه می دهند. مدل سازی عددی میتواند درک مفهومیفرآیندهای در حال وقوع را بهبود بخشد.

Authors

مریم مطهر

دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، دانشگاه یزد ، یزد، ایران

احمد قربانی

دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ، دانشگاه یزد ، یزد، ایران