روایت پژوهی سیاست های هدایت اعتبار در صنعت بانکداری (مورد مطالعه کسب و کارهای کوچک و متوسط)

This With 28 Page And PDF Format Ready To Download

 • من نویسنده این مقاله هستم

این در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این :

Abstract:

هدف اصلی این پژوهش، بررسی هدایت اعتبار در تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشور ایران است که به بررسی چالش ها و راه کارهای سیاست گذاری در صنعت بانکداری جهت تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط با استفاده از روش روایت پژوهی مسئله محور پرداخته خواهد شد. موضوع مورد نظر در تحول و تقویت بخش تولید کشور حائز اهمیت است و در صورت عدم پرداختن به آن با وجود نقدینگی کافی در کشور، علل عدم هدایت آن به سمت تولید درک نخواهد شد. با توجه به پویایی مسئله پژوهش، برای شناخت مسئله و گره های موجود میان کنشگران اصلی، از تکنیک تحلیل سه لایه ای استفاده شد. در این راستا با استفاده از استراتژی نمونه گیری هدفمند از نوع قضاوتی نمونه آماری برای هر گروه از کنشگران که شامل 8 نفر تولید کننده، 9 نفر تامین مالی کننده و 7 نفر قانون گذار بدست آمده است و تحلیل سه لایه ای از انگاره ها، ساختار و رفتار کنشگران اصلی پژوهش انجام شد. سپس متناسب با یافته ها که از طریق گروه کانونی اعتباربخشی شده است؛ مسئله پژوهش روایت شد و در انتها با توجه به نتایج به دست آمده، سیاست های اصلی متناسب با فضای حال حاضر کشور ارائه شد.

Keywords:

تامین مالی , کسب و کارهای کوچک و متوسط , بانک توسعه ای , روایت پژوهی مسئله محور

Authors

سید محمد صدر طباطبایی

دانشجو مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

محمد سلگی

عضو هیئت علمی، مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

علی اسلام جو

دانشجو دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

مراجع و منابع این :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود لینک شده اند :
 • مومن زاده، محمد مهدی و تقی نتاج، غلام حسین (1401). ...
 • مرکز پژوهش های اتاق ایران (1401). پایش ملی محیط کسب ...
 • مرکز آمار ایران (1400). سالنامه آماری. ...
 • اثر هدایت اعتبار بر کسب و کارهای غیرمالی [مقاله کنفرانسی]
 • اتاق بازرگانی، صتایع، معادن و کشاورزی ایران (1399). سالنامه آماری. ...
 • طبیبیان، محمد (1399). مسئله هدایت نقدینگی به تولید، روزنامه جهان ...
 • الساقی، آیلین (1399). بررسی عوامل موثر بر شیوه های تامین ...
 • نقد برنامه های توسعه ایران ازمنظر ارتباط بخش مالی و واقعی [مقاله ژورنالی]
 • بایرام زاده، سونا؛ رضاییان، علی؛ فرتوک زاده،حمیدرضا و رجبی نهوجی، ...
 • تولایی، روح اله و محمدزاده علمداری، مهرداد (1396). فنون و ...
 • اختیاری، محسن (1396). بررسی عملکرد بانک های توسعه ای در ...
 • درودیان، حسین و سبحانی، حسن (1395). ارزیابی توجیه پذیری خلق ...
 • جوادی، شاهین و زهرا نعیمی (1395)، پایش محیط کسب و ...
 • مصطفی زاده، آرمین(1394). الگوی تامین مالی بنگاه های کوچک و ...
 • موتمنی، علیرضا و طبقیان، نیما (1394). شناسایی و اولویت بندی ...
 • نقیب زاده, احمد و دلفروز, محمد تقی (1394). بررسی فرایند ...
 • شهیدی نصب، مصطفی (1393). آسیب شناسی تامین مالی خرد در ...
 • فرتوک زاده، حمیدرضا و وزیری، جواد (1393). ساخت درونی قدرت ...
 • خواجوی، شکراله و گرگانی فیروز جاه، (1393)، بررسی رابطه بین ...
 • اسکندری ، حسین (1391). نظریه و عمل رسانه های آموزشی ...
 • دیواندری، علی؛ زالی، محمد و کولوبندی، محمد مهدی (1388). ارزیابی ...
 • مروری بر شیوه ها و روشهای نوین تامین مالی پروژه ها [مقاله کنفرانسی]
 • دانایی فرد، ح.، الوانی، س.م.، آذر، ع. (1388). روش شناسی ...
 • نوفرستی، محمد (1384). بررسی تاثیر سیاست های پولی و ارزی ...
 • Dikau, S., & Volz, U. (2021). Out of the window? ...
 • Safi Dastjerdi, D., Tayebi, K., & Elahi, N. (2021). Loan ...
 • Bing, X., Shenghong, Zh., & Xiaohui, Ch. (2020). Uncertainty in ...
 • Li, Z., & Zhong, J. (2019). Impact of economic policy ...
 • Jacab, Z., & Kumhof, M. (2015), “Banks are not intermediaries ...
 • Bamberg, M. (2012). APA Handbook of Research Methods in Psychology: ...
 • Lederwasch, A., Mason, L., Daly, J., Prior, T., Giurco, D. ...
 • Liamputtong, P. (2011). Focus group methodology: Principles and practices. Los ...
 • Callahan, J. L. (2010). Constructing a manuscript: Distinguishing integrative literature ...
 • Riessman, C. K. (2008). Narrative methods for the human sciences. ...
 • Braun, V. & Clarke, V. (2006), “Using thematic analysis in ...
 • Basu, S. (2006), “The Role of Banks in The Context ...
 • Jackson, M. C. (2003). Systems thinking: Creative holism for managers ...
 • Denzin, N, Linkoln, Y. (2003). Strategies of qualitative inquiry. segepublicashions, ...
 • Mitchell, M., Egudo M. (2003). A Review of Narrative Methodology. ...
 • Sterman JDJD. (2000). Business dynamics: systems thinking and modeling for ...
 • Boyatzis, R. E. (1998), Transforming qualitative information: thematic analysis and ...
 • Hart, M. and E. Hanvey. (1995). Job Generation and New ...
 • North, D. and D. Smallbone. (1995). The Employment Generation Potential ...
 • Wasserman, S., & Faust, K. (1994). Social network analysis: Methods ...
 • Burns, T. R., Baumgartner, T., & DeVille, P. (1985). Man, ...
 • Lincoln, Y.S., Guba, E.G. (1985). Naturalistic Inquiry, Sage, Newbury Park, ...
 • نمایش کامل مراجع