پژوهشی در زمینه بررسی وظایف اجتماعی و نقش مسئولیت معلم در جوامع امروزی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 130

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAVAN05_3123

تاریخ نمایه سازی: 9 فروردین 1403

Abstract:

بالا بردن منزلت اجتماعی و بیان ارزش واقعی معلم در جامعه به وسیله ی رسانه های گروهی باعث خواهد شد که او بتواند در امر آموزش و پرورش، انتقال ارزش ها و کمک به رشد فراگیر بطور موثرتری عمل کند. احترام به شخصیت معلم باعث می شود که او از نفوذ معنوی بیشتری در میان فراگیران برخوردار شود و در نتیجه، انتقال ارزش ها بهتر و راحت تر صورت گیرد.معلمان در سعادت و سلامت ملت ها نقش کلیدی و اساسی دارند و پیشرفت و توسعه را برای جامعه به ارمغان میآورند. مردان بزرگی که امروزه در دنیا در افکار و اندیشههای مردم تغییر وتحولی ایجاد نموده و موجب توسعهی جامعه شده اند؛ یا معلم بوده و یا برای نیل به اهداف و آرمان های خود از اندیشه ها و تجربیات معلمان بهره جسته اند.در نظام آموزشی عواملی همچون افراد تعلیم یافته، تسهیلات و تجهیزات، آداب و مقررات و هنجارهای خاص، فضای آموزشی،وجود دارد که شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین عوامل نظام آموزشی و پرورش معلم است. و او می تواند نقص دیگر حوزه ها را تا حدود زیادی بر طرف و از فرصت های در دسترس بهترین استفاده در جهت کار آمدی خود داشته باشد. مدرسه نهادی است که شکل سازمانی خاص خود را دارد، اما در عین حال نوعی جامعه نیز هست. معلم در این جامعه در دنیای خاص خود که بین دنیای کودکان و بزرگسالان واقع شده به سر می برد.

Authors

آسیه حسین پور

سطح دو حوزه رشته تفسیر و علوم قرآن

فاطمه خان بیکی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

رقیه صالحی رکاوندی

کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی