اطلاعات کنفرانس

The fifth international conference of psychology, educational sciences and social studies

محل برگزاری: همدان
تاریخ برگزاری: 25 اسفند 1401
تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1402
تعداد صفحات: 48333
تعداد مقالات :2877
نمایش مقالات: 262308
شناسه ملی این کنفرانس: RAVAN05
نویسندگان مشارکت کننده: 6,296 پژوهشگر

مجموعه مقالات The fifth international conference of psychology, educational sciences and social studies

نتایج 1 تا 50 از مجموع 2,877