راه های افزایش توانایی و همبستگی و مهارت اجتماعی در دانش آموزان ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 69

This Paper With 22 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPCS03_566

تاریخ نمایه سازی: 11 فروردین 1403

Abstract:

در این مقاله، تاکید بر اهمیت و تقویت مهارت های اجتماعی در دانش آموزان ابتدایی می شود. در ابتدا، اهمیت این مهارت ها در دوره ابتدایی و تاثیر آن بر رشد شخصی و اجتماعی کودکان بررسی می شود. سپس، روش های تحقیق، انواع مهارت های اجتماعی، و تاثیر آنها بر موفقیت تحصیلی و زندگی شخصی کودکان مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه، نقش معلمان و والدین در تقویت این مهارت ها و راهکارها و روش های موثر تقویت مهارت های اجتماعی در دانش آموزان ابتدایی مورد بحث قرار می گیرد. در بخش های پایانی، نقش بازی های آموزشی و محتوای آموزشی مناسب در این فرآیند بررسی شده و نتایج تحقیقات موردی ارائه می شود. در نهایت، نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای تقویت مهارت های اجتماعی در دانش آموزان ابتدایی ارائه می شود. به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه شخصیت و رشد اجتماعی دانش آموزان ابتدایی، مهارت های اجتماعی نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. این مهارت ها شامل مهارت های ارتباطی، همکاری، تعامل مثبت با دیگران، مدیریت تعارض و حل مسائل اجتماعی می باشند. آموزش و تقویت این مهارت ها در دوره ابتدایی به کودکان کمک می کند تا از سنین کوچک با موقعیت های اجتماعی مختلف آشنا شوند و نقش های اجتماعی خود را بهترین گونه اجرا کنند.به منظور توسعه مهارت های اجتماعی در دانش آموزان ابتدایی، معلمان و والدین می توانند از روش های فعال آموزشی و فراهم کردن محیط های تحول آفرین برای کودکان استفاده کنند. این شامل فعالیت های گروهی، بازی های تعاملی، و تمرین های مشارکتی است که کودکان را به تعامل با هم و حل مسائل اجتماعی تشویق می کند. همچنین، به منظور تقویت مهارت های اجتماعی، برنامه های آموزشی متنوع و منظمی طراحی و اجرا می شود که به دانش آموزان امکان می دهد تا در مواقع مختلف به چالش های اجتماعی مواجه شوند و راه حل های مناسب را برای حل آنها پیدا کنند. با توجه به اینکه توسعه مهارت های اجتماعی در دانش آموزان ابتدایی نیازمند همکاری مداوم بین مدرسه و خانواده است، والدین نیز می توانند نقش بسیار مهمی در این فرآیند داشته باشند.

Authors

مریم رحیمی

کارشناسی آموزش ابتدایی، آموزگار

مرضیه فخار

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، آموزگار

حدیثه روحانی

کارشناسی روان شناسی، آموزگار