اطلاعات کنفرانس

The 3rd National Conference on Applied Ideas in Educational Sciences, Psychology and Cultural Studies

محل برگزاری: بوشهر
تاریخ برگزاری: 31 شهریور 1402
تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402
تعداد صفحات: 6411
تعداد مقالات :501
نمایش مقالات: 36021
شناسه ملی این کنفرانس: EPCS03
نویسندگان مشارکت کننده: 1,115 پژوهشگر

مجموعه مقالات The 3rd National Conference on Applied Ideas in Educational Sciences, Psychology and Cultural Studies

نتایج 1 تا 50 از مجموع 501