بررسی کاربرد رسانه های نوین آموزشی و فناوریهای جدید در فرآیند یاددهی - یادگیری دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH02_0333

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1403

Abstract:

امروزه بیش از گذشته به تعلیم و تربیت بها داده میشود. نظام آموزشی نیز باید به گونه ای طراحی و برنامه ریزی شود که امکانات مناسب آموزشی را برای همه سنین و همه دوره ها فراهم کند. روند رو به رشد و پرشتاب تحولات در زمینه های گوناگون تغییرات شگرفی در زندگی انسان ایجاد کرده است. فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت جهان را در نوردیده و تحولات عظیمی در تمام حوزه های بشری، به خصوص آموزش و یادگیری ایجاد کرده است. فناوری اطلاعات و ارتباطات عمده ترین محور تحول و توسعه در جهان است. این تحول به مقتضای شرایط موجود در آموزش و پرورش تغییر در محتوا روش و فناوری را به دنبال داشته است. کاربرد و استفاده از رسانه های آموزشی و آموزش مجازی و فناوری های جدید از نمودهای بارز این تغییرات گسترده هستند. بهره گیری از رسانه های آموزشی و فنوریهای جدید از سیاست های جدی در نظام های آموزشی نوین است. با توجه به مباحث مطرح شده مقاله فوق که به صورت مروری و با بهره گیری از مقالات موجود در حوزه آموزش و کتابخانه ای انجام گردیده است؛ به بررسی کاربرد رسانه های نوین آموزشی و فناوریهای جدید در فرایند یاددهی - یادگیری دانش آموزان پرداخته است.

Keywords:

رسانه , رسانه های نوین فناوری , یاددهی یادگیری , دانش آموزان

Authors

حدیثه رضاپورطوری

کارشناسی ارشد معماری )هنرآموز(

شهلا تقیان الموتی

کارشناس الهیات )دبیر(

زلیخا گلین شریفدینی

کاردانی طراحی و دوخت )هنرآموز(