اطلاعات کنفرانس

The Seconf national conference on developmental and educational psychology news

محل برگزاری: بندرعباس
تاریخ برگزاری: 10 اسفند 1402
تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1403
تعداد صفحات: 18822
تعداد مقالات :1778
نمایش مقالات: 76078
شناسه ملی این کنفرانس: RTTCH02
نویسندگان مشارکت کننده: 3,343 پژوهشگر

مجموعه مقالات The Seconf national conference on developmental and educational psychology news

نتایج 1 تا 50 از مجموع 1,778