نقش مشاور مدرسه در کاهش آسیب های نوپدید اجتماعی دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH02_0983

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1403

Abstract:

مشاوران مدرسه نقش مهمی در کاهش آسیب های نوپدید اجتماعی دانش آموزان دارند. این آسیب ها می توانند شامل افت تحصیلی ، افسردگی ، اعتیاد، خشونت و مشکلات رفتاری باشند. برخی از نقش های مشاوران مدرسه شامل پشتیبانی روحی و اجتماعی ، ارتقاء مهارتهای ارتباطی و اجتماعی ، تشخیص زودهنگام مشکلات، همکاری با خانوادهها و هماهنگی با سایر نهادها برای ارائه کمک های لازم به دانش آموزان است . این نقش ها می توانند به بهبود رفتار و عملکرد تحصیلی دانش آموزان و در نهایت کاهش آسیب های اجتماعی آنان کمک کنند.مشاوران مدرسه با ارائه خدمات پشتیبانی روانی و اجتماعی به دانش آموزان کمک می کنند تا با چالش ها و فشارهای زندگی مدرسه و خانواده بهتر سازگاری یابند. این شامل جلسات مشاوره، گروههای حمایتی و راهنمایی در مسائل اجتماعی است .مشاوران به دانش آموزان کمک می کنند تا مهارتهای ارتباطی و اجتماعی خود را تقویت کنند. این کمک به ایجاد ارتباطات سالم و مثبت با همکلاسان و معلمان، کاهش خشونت و افزایش تعامل اجتماعی می انجامد.مشاوران توانمندی دارند تا مشکلات رفتاری، تحصیلی یا روانی دانش آموزان را زودتر تشخیص دهند. این تشخیص زودهنگام امکان مداخله و پیشگیری از تشدید مشکلات را فراهم می کند.مشاوران با خانوادهها همکاری می کنند تا در فرآیند پرورش و تربیت دانش آموزان نقش فع ال داشته باشند. اطلاع رسانی به خانوادهها درباره راهکارها و تکنیک های موثر در مدیریت مسائل دانش آموزان جزء وظایف آنهاست .مشاوران مدرسه با سایر نهادها مانند مراکز بهداشتی ، مراکز اجتماعی و دیگر موسسات مرتبط هماهنگی می کنند. این هماهنگی به ایجاد یک شبکه حمایتی جامع و اثربخش برای دانش آموزان کمک می کند.از این رو، مشاوران مدرسه با ارائه خدمات گسترده و چندجانبه ، به بهبود کیفیت زندگی تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان و در نتیجه ، به کاهش آسیب های نوپدید اجتماعی کمک می نمایند.

Keywords:

مشاور مدرسه , آسیب های نوپدید اجتماعی , دانش آموزان

Authors

فاطمه سیفی

کارشناسی روانشناسی، مشاور متوسطه اول، تهران، شهر قدس