مهارت های مورد نیاز معلمان در آموزش و پرورش امروزی برای تدریس با کیفیت

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAVAN05_3189

تاریخ نمایه سازی: 17 فروردین 1403

Abstract:

دلیل وجودی هر نظام آموزشی ، تحقق هدفهای آن نظام است اگر هدفهای مورد نظر بدرستی تحلیل و اولویتهای آن بروشنی تعیین و تصریح نشده باشد ، امکان حرکت و فعالیت صحیح ،ودر نهایت تحقق هدفهای آموزشی در درون آن نظام غیر ممکن خواهد بود .زیرا بر اساس هدفهای آموزشی است که برنامه ریزی آموزشی ، برنامه ریزی درسی و فعالیتهای درون نظام آموزشی شکل می گیرد.اگر معلمان می خواهند تغییرات معناداری در زندگی فراگیران خود ایجاد کنند باید دقیقا بدانند که چه انتظاراتی از آنها دارند.نظام آموزشوپرورش از اجزا و عناصر درهمتنیدهای تشکیل شده است که هر یک از آنها بهنوبه خود کارکردهای ویژهای دارد. مهمترین و اصلیترین عنصر در جریان تعلیموتربیت با کیفیت، معلم است. لذا تربیت معلمان توانمند و متعهد که بتوانند با خلاقیت و ابتکار زمینه تعلیموتربیت نسل آینده را فراهم کنند، از الزامات اساسی و مهمی است که برنامهریزان باید به آن بهطور جدی توجه کنند. در سند تحول بنیادین هم که نقشه راه آموزشوپرورش محسوب میشود، معلم بهعنوان مربی معرفی شده است که نقش مرجعیت علمی دارد.یکی از مشکلات مهم و اساسی در نظام آموزش و پرورش خصوصا در کشور ما، به کار نگرفتن روش های تدریس نوین در آموزش است. به همین سبب کیفیت آموزشی از سطح مطلوب برخوردار نیست و دانش آموزان علاقه زیادی به تحصیل نشان نمی دهند. یکی از دلائل آن عدم آشنایی معلمان با روش های نوین تدریس در ادبیات فارسی است.پیشرفت روز افزون علوم و تحقیقات گوناگون در حیطه های مختلف حاکی از آن است که اطلاعات بشر روز به روز افزایش می یابد و مطالب جدیدی به دست می آید.امروزه هر فرد بشر ناچار از استفاده یافته های جدید است.

Keywords:

Authors

لقمان اصغری

لیسانس آموزش و پرورش ابتدایی

ناطق احمدیان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

صابر بیگلری

لیسانس علوم قرآنی