بررسی عناصر تزئینی و حجاری های ورودی قلعه چالشتر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 107

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRSIE08_569

تاریخ نمایه سازی: 18 فروردین 1403

Abstract:

با توجه به رشد و پیشرفت شهرسازی و ساختمانسازی به صورت انبوه، توجه به نما در معماری و استفاده از مصالح بومی،به شدت کاهش یافته است؛ به طوری که امروزه نما مفهوم پیشین خود را از دست داد هاست. ورودی در گذشته قسمتی از نما و فضای بیرونی ساختمان بودهاست که علاوه بر کارکرد اصلی خود که فضای ارتباطی بین دو فضا بوده است؛ کارکرد فرهنگی و اجتماعی نیز داشته است. از این رو اجزا و تزئینات متفاوت تری از ورودی های امروز داشته است. تا اواسط حکومت قاجار، بناها هنوز منطبق بر اصول سنتی ساخته میشده اند ولی عناصر و تزئینات اروپایی وارد معماری خانه ها شد و با تحت تاثیر قراردادن تزئینات نماها، رفته رفته به معماری فضاهای داخلی خانه ها تعمیم یافته است. در این دوره با ورود ایوان های ستون دار در معماری خانه ها، تغییراتی عمده در نمای خانه ها به وجود آمد و سرستون های اروپایی با تزیینات برگ کنگره ای و قوس نیم دایره رومی در این ساختمان ها دیده می شود. همچنین حجاری ها و نقاشی های داستانی با شخصیت های انسانی و غیر انسانی در نمای داخلی و خارجی بناها رواج یافته است. این دوره را می توان دوره التقاط گرایی معماری مسکونی دانست. در این پژوهش عناصر و تزئینات دوره التقاط گرایی قلعه چالشتر بررسی شده است.

Authors

مهدیه یوسفی چوبینی

دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول