بررسی علل تخریب زود هنگام سگمنتهای جدا کننده الیاف باگاس در کارخانه تولید MDF لوح سبز جنوب

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCONF07_001

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

سگمنت های جدا کننده الیاف باگاس در کارخانه تولید MDF نقش کلیدی در تبدیل باگاس به فیبر یا پیتهای نازک دارند. سطح این قطعات در اثر برخورد باگاس حاوی سلیس و رطوبت به آن به شدت دچار سایش و خوردگی میشود. جنس سگمنت ها از نوع چدن سفید پرکرم و از دسته آلیاژهای مقاوم به سایش میباشد. با این وجود فرسایش نسبتا شدید این قطعات در مدت زمانهای کوتاه کار کرد. علاوه بر تحمیل هزینه های ناشی از تعویض آنها توقف مکرر خط تولید را نیز به دنبال دارد. در این پژوهش ضمن بررسی علل تخریب زود هنگام این قطعات پارامترهای موثر بر بهبود خواص چدنهای سفید بر کرم جهت افزایش سختی و مقاومت به سایش آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی ها حاکی از آن است که با اضافه کردن عناصر آلیاژی مثل W و Ti و تشکیل فازهای کاربیدی ثانویه در فاز زمینه سختی و مقاومت به سایش این چدنها افزایش می یابد. همچنین عملیات حرارتی کنترل شده که شامل استنینه کردن کونج و تمیز کردن میباشد از طریق آرایش مجدد و ریزتر کاربیدهای اولیه در زمینه و رسوب کاربیدهای ثانویه در ساختار میتواند خواص سایشی این آلیاژها را بهبود دهد.

Keywords:

سگمنت های جدا کننده الیاف باگاس چدن سفید پرکرم ریخته گری سایش خوردگی

Authors

عبدالحسین ساعدی

دانشجوی دکتری مهندسی مواد دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی

اسماعیل حجاری

عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی

سیدروح اله موسوی

عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی

پژمان چهرازی

مدیر عامل شرکت لوح سبز جنوب

حسین لوینه

مشاور فنی شرکت لوح سبز جنوب