بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر روی پوشش هیبریدی الکترولس نیکل - فسفر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCONF07_060

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

در این پژوهش پوشش هیبریدی نیکل فسفر و تاثیر عملیات حرارتی بر روی خواص تریبولوژیکی آن بررسی شد. در لایه اول پوشش ساده الکترولس بر روی فولاد ساده کربنی اعمال شد. لایه های دوم و سوم پوشش نیکل فسفر به ترتیب حاوی ذرات SiC و AlO بودند. در ادامه بر روی پوشش چندلایه کامپوزیتی اعمال شده عملیات حرارتی در دمای ۴۵۰ درجه سانتی گراد و زمان یک ساعت انجام گردید. پوشش های تولید شده توسط آزمونهای EDS XRD تصاویر میکروسکوپ نوری و الکترونی بررسی سختی بررسی زبری و سایش بین بر دیسک ارزیابی شدند. انجام عملیات حرارتی در دمای ۴۵۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱ ساعت با تغییر فاز آمورف پوشش چندلایه به ساختار کریستالی حاوی Nis NizPS ، Niz و نیکل کریستالی باعث افزایش قابل توجه سختی و مقاومت به سایش شد. این در حالی است که چسبندگی پوشش در اثر عملیات حرارتی با توجه به ترد بودن فازهای کریستالی جدید دچار افت گردید. مکانیزم سایشی پوشش ها نیز به کمک تصاویر میکروسکوپ الکترونی و آنالیز طیف نگار انرژی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از تغییر مکانیزم سایش چسبان پوشش چند لایه به مکانیزم خستگی سطحی با عملیات حرارتی بود.

Keywords:

پوشش هیبریدی نیکل فسفر سایش عملیات حرارتی

Authors

محمدحسن علوان علوان

گروه مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تهران، ایران دانشجوی دکتری

محمد رزازی بروجنی

گروه مهندسی مواد واحد لنجان دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران استادیار