عوامل تعیین کننده مصرف سرانه مس در جهان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 21

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCONF07_128

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

مس از فلزات پرکاربرد در صنایع و بخشهای مختلف اقتصاد به شمار میرود. در این مقاله عوامل موثر بر مصرف سرانه مس در سطح بین المللی مورد مطالعه قرار میگیرد. دوره زمانی مطالعه از ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۲ بوده و برای برآورد اندازه و اهمیت عوامل تعیین کننده مصرف سرانه مس از روش هم انباشتگی یوهانسن یوسلیوس استفاده میشود. نتایج مطالعه گویای آن است که قیمت حقیقی مس تعدیل شده با شاخص (CPI) مصرف فلزات جایگزین و مکمل (آلومینیوم قلع و روی و درآمد سرانه توانسته اند تغییرات مصرف سرانه مس را توضیح دهند. علاوه بر این کشش تقاضای مس نسبت به قیمت آن منفی و کشش درآمدی تقاضا بزرگتر از یک است و آلومینیوم کالای جانشین برای مس محسوب میشود بنابراین انتظار میرود با کاهش قیمت حقیقی مس و یا افزایش رشد اقتصادی جهانی بر مصرف سرانه مس افزوده شود.

Keywords:

مصرف سرانه درآمد سرانه قیمت مس قیمت آلومینیوم قیمت قلع قیمت روی

Authors

لطفعلی عاقلی

دانشیار اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران