آقای دکتر Lotfali Agheli

Dr. Lotfali Agheli

دانشیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185758)

25
50
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers