بررسی علل ایجاد ترک در بدنه تجهیز Exhaust bag filter شرکت صنعتی دوده فام از جنس فولاد زنگ نزن آستنیتی ۳۰۴ AISI

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 94

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCONF07_156

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

در پژوهش حاضر علل ترک خوردگی تجهیز Exhaust bag filter در شرکت دوده نام واقع در استان خوزستان توسط شرکت کاوشگران دانش و فن آپادانا (کدفا) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور آزمونهای مختلف ریز ساختاری توسط میکروسکوپ های نوری و الکترونی بر روی نمونه هایی از بدنه و نواحی جوش تجهیز انجام پذیرفت. نتایج تعیین ترکیب شیمیایی محصولات خوردگی نشان از حضور قابل توجهی از عناصر گوگرد کلر و اکسیژن در محصولات خوردگی داد ترکیب غالب در محصولات خوردگی اکسید آهن و کروم شناسایی گردید ترکهای موجود در بدنه تجهیز با توجه به مورفولوژی ترک های ناشی از SCC شناسایی شدند. عامل ایجاد کننده ترکهای موجود در نواحی جوش ترکیبی از SCC و خوردگی مرزدانه ای به دلیل رسوب کاربید کروم و کاهش میزان آن در آلیاژ در اثر حساس شدن تعیین گردید.

Keywords:

ترک خوردگی SCC خوردگی بین دانه ای فولاد زنگ نزن

Authors

محمد جولا

دکتری مهندسی مواد مدیر عامل شرکت کاوشگران دانش و فن آپادانا (کدفا)

فاطمه علیجانی

دکتری مهندسی مواد کارشناس متالورژی شرکت کاوشگران دانش و فن آپادانا (کدفا)

محمد نریمانی

دکتری مهندسی مواد، رئیس هیئت مدیره شرکت کاوشگران دانش و فن آپادانا (کدفا)

سجاد وهابی

کارشناس ارشد مهندسی مواد کارشناس متالورژی شرکت کاوشگران دانش و فن آپادانا (کدفا)

حسین اسداله زاده

کارشناس ارشد مهندسی مواد، مشاور مدیر عامل شرکت صنعتی دوده قام (صدف)

پیام پوریزدی

کارشناس ارشد مهندسی پلیمر، رئیس اداره فرایند شرکت صنعتی دوده قام (صدف)