محیط رسوبی دیرینه نهشته های فسفاتی سازند پابده در تاقدیس بنگستان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SSI08_082

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

بررسی نمونه های برداشته شده از رخنمون سطحی سازند پابده در تاقدیس بنگستان نشان دهنده حضور تناوبی از لامینه های تیره و روشن است. مطالعه دقیق این لامینه ها در زیر میکروسکوپ نشان می دهد که این تناوب عمدتا توسط نوسانات سطح آب دریا در محیط رسوبی دیرینه سازند پابده کنترل شده است. در هنگام بالا آمدن سطح آب دریا، لامینه هایی به رنگ روشن، فقیر از مواد آلی، غنی از فسفات به همراه حضور گسترده فسیل های فرامینیفر تشکیل شده اند. در هنگام پائین آمدن سطح آب، نهشته های تیره غنی از مواد آلی و بدون فسفات ته نشین شده اند.

Authors

مجید علیپور

استادیار، گروه زمینشناسی نفت و حوضههای رسوبی، دانشکد ه علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرا ن