چارچوب مفهومی دو فازی تصمیم گیری برای به کارگیری بلاکچین در زنجیره تامین

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 66

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IBAEONF04_053

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

مدیریت زنجیره تامین با هدف افزایش رضایت مشتری و پاسخ به تقاضا با کمترین هزینه ، بین اعضای زنجیره، هماهنگی و همکاری ایجاد می کند. با این حال، نگرانی های قابل توجهی مربوط به مدیریت زنجیره تامین توسط محققان و فعالان صنعت گزارش شدهاست . امروزه، امنیت ، شفافیت و قابلیت ردیابی چالش های اصلی پیش روی مدیریت زنجیره تامین هستند. یکی از راه حل های اخیر که برای رفع این چالش ها شناخته شده است ، ادغام فناوری نوظهور بلاکچین در مدیریت زنجیره تامین است . استفاده از بلاکچین می تواند تغییرات اساسی در نحوه سازماندهی زنجیره تامین یک شرکت ایجاد کند. با این حال، پیش از به کارگیری بلاکچین ضروری است که با در نظر گرفتن نیازهای فعلی و سطح بلوغ کسب وکار و زنجیره تامین آن، لزوم پذیرش فناوری بلاکچین به دقت مورد بررسی قرار داده شود. به بیان دیگر، در خصوص به کارگیری و یا عدم به کارگیری این فناوری ، ارزیابی امکانسنجی انجام دهیم . علاوه بر این ، استراتژی های مختلفی برای پیادهسازی بلاکچین در زنجیرهتامین وجود دارند. از این رو، گام بعدی تعیین استراتژی اجرایی به کارگیری بلاکچین است که به بهترین وجه متناسب با نیازهای مختص آن زنجیرهتامین باشد. مطابق با دانش نویسندگان، این مقاله اولین مطالعه ای است که یک چارچوب دو مرحله ای برای بررسی امکانسنجی پذیرش بلاکچین و استراتژی پذیرش آن فراهم می اورد. در مرحله اول، تکنیک کارتهای امتیازی متوازن برای ارزیابی امکانسنجی پذیرش بلاکچین از دیدگاههای مالی ، مشتری ، فرآیندهای سازمانی و یادگیری و رشد استفاده می شود. در مرحله دوم، استراتژی پذیرش بلاکچین از طریق روش تصمیم گیری چند شاخصه به نام فرایند تحلیل سلسله مراتبی تعیین می شود. در نتیجه دو مفهوم امکانسنجی و تصمیم گیری برای به کارگیری فناوری بلاکچین در زنجیرهتامین یکپارچه می شوند.

Authors

سروناز جهانیان

دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ایران

مسلم حبیبی

استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ایران

اردوان بابائی

دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ایران