بررسی انواع روش های تامین مالی پروژه های توسعه ای و عمرانی شهرداری ها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 51

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU09_173

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

امروزه شهرنشینی به سرعت در حال افزایش است و همواره شهرهای جدید ایجاد و شهرهای موجود نیز پیوسته در حال تغییر و دگرگونی و گسترش هستند و به تبع آن نیازهای گوناگون و جدید شهروندان در حوزه های خدماتی ، کالبدی و توسعه ای نیز رو به فزونی است . بنابراین به منظور پاسخگویی به این نیازها یکی از ضرورتها و ملاحظات اساسی مدیریت شهری ، تامین منابع مالی مورد لزوم برای اجرای طرحهای توسعه ای و عمرانی شهرها می باشد. رشد سریع جمعیت و وسعت شهرها بخصوص در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه و همچنین تجدید نیازها و مطالبات موجب می شود همواره پاسخگویی به نیازهای توسعه شهری با چالش مواجه بوده و از حد کفایت عقب تر باشد. بنابراین فراهم نمودن منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه های توسعه ای و زیربنایی و روبنایی همواره از دغدغه های مدیران شهری است . در تحقیق حاضر روش های ممکن برای تامین مالی پروژه های توسعه ای و عمرانی شهرداری ها در ایران مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . روش این تحقیق به صورت کتابخانه ای ، با بررسی منابع و مطالعات پیشین در این زمینه انجام پذیرفته است . نتایج این تحقیق نشان می دهد که اغلب ، شهرداری ها به شیوههای سنتی تامین مالی متکی هستند و تلاش و توفیق چندانی در جذب منابع از شیوه های جدید تر نداشته اند.

Authors

وحیدرضا رسولی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار – مالی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

مرتضی دهقانی نژاد

دانشجوی کارشناس ارشد حقوق دانشگاه آزاد بویین زهرا

مژگان فولادی

کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی