تاثیر کار گروهی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه ی چهارم مدرسه ی دخترانه ی شرف شهر کلاردشت در درس علوم. سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 23

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_532

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

بیش تر آموخته های ما حاصل تعامل با دیگران هستند. اگر دانش آموزان برای کسب دانش فقط به کتاب ونظرات وایده های ذهنی خودشان دسترسی داشته باشند، یادگیری پرباری نخواهند داشت. هدف اصلی و نهایی کار گروهیرسیدن به بهترین عملکرد ذهنی و آموزش بهینه است. هرچند آموزش فردی و رقابتی اهمیت خاص خود را در ایجاد انگیزه و هیجان دانش آموزان دارد، اما یادگیری به وسیله کار گروهی و به صورت مشارکتی برای تعادل دربرنامه آموزشی ضروری است. یکی از پیامدهای کلیدی فعالیت گروهی بحث گروهی است. حسن این روش آناست که شاگردان در فعالیت یاددهی- یادگیری فعالانه شرکت می کنند و مسئولیت یادگیری را خود برعهده میگیرد. آن ها در جریان بحث با افراد گروه خود و با گروه های دیگر، یاد می گیرند که چگونه تفکرات و بینش ها ونظرات خود را به دیگران ابراز کنند، چگونه از آن ها دفاع کنند و یا چگونه مودبانه نظرات دیگران را بپذیرند. اینروش در امر تقویت توانش ارتباطی دانش آموزان بسیار موثراست .پژوهش حاضربه روش ارزشیابی و با هدفبررسی تاثیر کار گروهی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان انجام شده.

Authors

فاطمه آقاجان زاده

آموزگارپایه ششم مرزن آباد- کارشناس آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان ساری

فاطمه سلیمان پور

آموزگار پایه ی چهارم کلاردشت- کارشناس آموزش ابتدایی ازدانشگاه فرهنگیان ساری

زهرا حسن نیا

دبیر زیست شناسی چالوس- کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس

مریم سلیمان پور

دبیر رشته ی مشاوره ی کلاردشت- کارشناس رشته ی مشاوره از دانشگاه فرهنگیان ساری