اهمیت مهارت های مدیریتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_619

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

در این مقاله به بررسی رابطه بین مهارت های مدیریتی مدیران مدارس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان توجه شدهاست و ضمن تشریح مهارت های مورد نیاز مدارس به نتایج پژوهش های مرتبط نیز پرداخته شده است که هر چقدرمدیران از آمادگی بیشتری در این حوزه برخوردار باشند بر پیشرفت تحصیلی و رغبت دانش آموزان اثر مفید ومطلوبی خواهد گذاشت؛ بی شک بدون تسلط مدیران مدارس به مهارت های چندگانه مدیریتی اداره و مدیریتمدارس و کنترل دانش آموزان به نحو مطلوب صورت نخواهد گرفت و این امر مهم جز با پشتکار و توانمندی وعلاقه مندی مدیران و کارتیمی در مدرسه تحقق نخواهد یافت.

Authors

مهرداد شعبانی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه سبز آمل

مسلم خوشخو

کارشناس علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه پیام نور آمل

مهدی هادیان

کارشناس آموزش و پروش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل