خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 3,025
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: Azad University
رتبه علمی در کل کشور: 124
رتبه علمی در بین Azad University: 54
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 14 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 14 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

بررسی تاثیر خوانایی گزارش مالی بر سیاست تامین مالی با تاکید بر نقش حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران نوشته کاوه آذین فر و رحمان مهدویوکالت بلاعزل یا وکالت بدون استعفاء نوشته زهرا شفقتیبررسی شیوه های مشارکت کاربران در طراحی فضاهایآموزشی نوشته مهدی داداشیبررسی عوامل موثر درطراحی محیط های آموزشی نوشته مهدی داداشیبررسی مفهوم انگیزش تحصیلی با تاکید بر مرور منابع علمی نوشته فاطمه عابدیمدلسازی فرایند یادگیری معکوس در آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران نوشته عبدالله علی اسماعیلی و سیده زهرا حسینی درونکلائیبررسی تاثیر نیاز های اجتماعی درگرایش جوانان به سمت موسیقی (مطالعه موردی: جوانان شهر آمل) نوشته فخری بناگربررسی تاثیر تصویر برند بر قصد خرید مشتریان با تمرکز بر نقش ارزش ویژه برند و اعتماد به برند (مورد مطالعه: مشتریان برند اپل در شهر تهران) نوشته فاطمه سیف اللهی و شهربانو قلی پورفریدونیبررسی تاثیر فرهنگ بر موفقیت فرآیند نرم افزاری سازمانی با توجه به نقش میانجی اشتراک دانش نوشته رامین میرزاعلیبررسی روش های تامین مالی شهرداری ومیزان پایداری آنها نوشته سیدعلی نبوی چاشمیبررسی ارتباط شفافیت مالی و اجتناب مالیاتی با توجه به مالکیت نهادی شرکت ها ( مطالعه موردی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ) نوشته مائده بابایی کلاریجانیOutlier Detection in Test Samples using Standard Deviation and Unsupervised Training Set Selection نوشته N. Mohseniبررسی همبستگی صلاحیت بالینی با تاب آوری در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بابل نوشته فاطمه شاکرزواردهیفشارها و معضلات اخلاقی موجود در تضاد بها – کیفیت حسابرسی Examine the Pressures and Ethical Dilemmas Availablect in the Audit Conflicont Cost & Quality (A Case Study of Small and Medium-Sized Audit Institutions Trusted Exchange) نوشته مریم رخشی و کاوه آذین فر و سیدعلی نبوی چاشمیتاثیر مدیریت ریسک بر رابطه بین استراتژی گرایش به بازار و استراتژی گرایش به کارآفرینی با ریسک شرکت نوشته سیدرضا حسینی و کاوه آذین فربررسی و کاربرد کنایه در دوبیتی های عامیانه ی مازندران نوشته ویدا سارویروابط ساختاری بین ناگویی هیجانی و اشتیاق تحصیلی با میانجیگری وابستگی به شبکه های اجتماعی و سلامت روانی نوشته عالمه فلاح موسی کلایی و جمال صادقیThe Role of Financial Position and Leverage in Cash Holdings Adjustment Speed Using the Dummy Variable and Dynamic Threshold Models نوشته Milad Emamgholipour Archi و Seyed Ali Nabavi Chashmi و Iman Dadashi و Maryam Shafiee KakhkiProviding Comprehensive healthcare Services for Women with Gestational Diabetes: Challenges and Strategies for Healthcare Settings نوشته Ommolbanin ZareThe Causal Relationship between Intelligence Beliefs and Performance in the Chemistry Course with the Mediating Role of Emotion Self-Regulation in Female Senior High School Students in Mahmudabad نوشته Zahra Shabani و jamal sadeghi و Hassan Ghasemnezhad

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

تاکنون 5 کنفرانس توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: