بررسی تاثیر آموزش مجازی بر یادگیری دانش آموزان و مزایا و معایب آن

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 25

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_782

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

بسیاری از روش های اموزشی که برای موضوعات ساده مناسب هستند برای اموزش موضوعات پیچیده به اندازه کافی کارامدنیستند پژوهش حاضر از نوع توصیفی به روش کتابخانه ای می با شد در این پژوهش مجموعه ای از مقالات و جملات درحدود ده سال اخیر از پایگاهای اطلاعاتی همچون سیلیویکا و انتشارات رشد با جستجو بر اساس کلیدواژه هایی همچون آموزشمجازی،چالش ها و فرصت ها و...به دست آمده است و سپس با بررسی مقالات محتوای های مد نظر استخراج و تحلیل گردید.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد با توجه به چالش ها و فرصت های اموزش مجازی که برای معلمان، اولیا و دانش آموزانبه همراه داشته، ضرورت تحول در برنامه ریزی های آموزش مجازی، آگاهی و آشنایی هرچه بیشتر برنامه ریزان و مدیرانآموزش های مجازی با این چالش ها و فرصت ها به عنوان مقدمه اساسی جهت پاسخ گویی به مشکلات موجود و استقرار یکنظام آموزشی کارآمد را مشخص می سازد همچنین آموزش مجازی به عنوان رکن موثر در آموزش می تواند با رفع چالش هاموجب افزایش بهره وری آموزش و یادگیری دسترسی عمومی و غیره شود به شرط آنکه بدان توجه شود.

Authors

نیما نیکخواه

دانشجوی دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر اصفهان

رسول شریفی نجف آبادی

گروه آموزش جغرافیا،دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران