آقای دکتر Rasoul Sharifinajafabadi

Dr. Rasoul Sharifinajafabadi

استادیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (80740)

71
27
4
2
3
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

  •  Sharifi Najafabadi, Rasoul,Sahebzadeh, Behrooz, Analysis of Main Zagros Recent Fault Strike-Slip Evidence from Dorud to Dena,International Journal of Science and Engineering Investigations, Volume 3, Issue 24, January 2014,17-24.
  •  Nouri1, Abbas Ali , Sharifi Najafabadi, Raoul , Nezammahalleh, Mohammad Ali, Detection of Hydrothermal Alteration Zones using Image Processing Techniques, ChahrGonbad, Iran, Journal of Environmental Treatment Techniques, 2020, Volume 8, Issue 1, Pages: 353-363

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب نئوتکتونیک زاگرس میانی (شاپرک سرخ) - 1396 - Persian
  • کتاب سرزمین شکوفه‌های بادام:شهرستان نجف‌آباد (مهر زهرا(ع)) - 1395 - Persian
  • کتاب زمین شناسی ساختمانی با تاکید بر شواهد ژئومورفیک زمین ساخت فعال (مهر زهرا(ع)) - 1393 - Persian
  • کتاب آشنا‌یی‌ با‌ اختصا‌صا‌ت‌ زمین‌ در فضا‌ (مقدما‌ت‌ نجوم‌ عملی‌) (تیک یزد) - 1392 - Persian

Teaching Experience

Education

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان (1397)
  • رتبه ی اول آزمون دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان (1384)
  • رتبه اول تدریس زمین شناسی کشور (1379)