بررسی نقش واسطه ای خانواده در رابطه توانمندسازی با نگرش به اعتیاد: مطالعه توصیف

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 51

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPMH-10-4_007

تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1403

Abstract:

هدف امروزه اعتیاد به یکی از معضلات بزرگ تمام جوامع تبدیل شده است و پیشگیری از آن جزء برنامه ها و طرح های پژوهشی و اجرایی تمام کشورهاست. هدف از این پژوهش پیشگیری از اعتیاد با بررسی نگرش به اعتیاد و توانمندسازی فردی با نقش میانجی خانواده بود.  روش ها پژوهش همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه این پژوهش تمام دانشجویان کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ بود. ۲۰۰ دانشجو با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسش نامه توانمندسازی فردی فلنر، لیس و فیلیپس (۱۹۹۰)، پرسش نامه نگرش به مواد مخدر کریمی (۱۳۹۱) و پرسش نامه سازگاری و همبستگی خانواده اولسون (۱۹۸۵) بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS نسخه ۲۳ وLisrel  نسخه ۸/۸ استفاده شد. یافته ها بین نگرش مثبت به اعتیاد با توانمندسازی فردی (۰/۰۱>P؛ ۰/۵۸-=r) و سازگاری خانواده (۰/۰۱>P؛ ۰/۵۵-=r) در سطح ۹۹ درصد ارتباط منفی و معنی دار برقرار است. همچنین بین نگرش منفی به اعتیاد با توانمندسازی فردی (۰/۰۱>P؛ ۰/۵۶=r) و سازگاری خانواده (۰/۰۱>P؛ ۰/۵۰=r) در سطح ۹۹ درصد ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین علاوه بر اثر مستقیم توانمندسازی فردی بر نگرش به اعتیاد، توانمندسازی فردی با میانجی گری خانواده بر نگرش به اعتیاد اثر غیرمستقیم دارد.  نتیجه گیری یکی از راهکارهای پیشگیری از بروز اعتیاد در جوانان ایجاد نگرش منفی به اعتیاد از طریق افزایش توانمندی فردی و افزایش روابط خانوادگی است.

Authors

سیف اله آقاجانی

Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

علی بهشتی مطلق

Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

عارفه محمدنژاد دوین

Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

سجاد قبادزاده

Department of Education for Exceptional Children, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Fernando ZJ, Putra YS, Utami RA. Increasing adolescent legal awareness ...
 • Nestler EJ, Malenka RC. The addicted brain. Sci Am. ۲۰۰۴; ...
 • Murphy J, Russell B. Police officers addiction frameworks and policy ...
 • Kanwal W, Nadeem HA, Awan SM. Attitude towards drug addiction ...
 • Lase F. The Influence of classical counseling, bmb۳ strategy, education ...
 • Bergamo S, Parisi G, Jarre P. Harm reduction in Italy: ...
 • Wippold GM, Frary SG. The role of modifiable, self-empowerment-oriented variables ...
 • Orona E. Addiction-family impacts [Presentation]. Lincoln: University of Nebraska- Lincoln; ...
 • Wirawati Rosyida R, G A Putra M, Rofiyati W, Isni ...
 • Olson DH, Portner J, Lavee Y. Faces III: Family adaptability ...
 • Sarour EO, El Keshky MES. Deviant peer affiliation as a ...
 • نمایش کامل مراجع