بررسی عوامل شروع به جرم و مسئولیت کیفری بر میزان بزهکاری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 26

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISR-5-46_004

تاریخ نمایه سازی: 28 فروردین 1403

Abstract:

حقوق هرجامعه مجموع قوانین و مقرراتی است، که در زمان معینی بر جامعه حکومت می کند. روابط مزبور از مسائل ثابت و دائمی نبوده و با تحولات اجتماعی و پیشرفت و توسعه ضوابط روز به روز گسترده تر و پیچیده تر می شود. تمام نظام های قانونگذار همواره سعی بر گسترش سیطره خود بر رسیدگی به جرایم و مجازات مرتکبین داشته و بسیار اتفاق می افتد که در رابطه با جرم ارتکابی مراجع قضائی خود را صالح به رسیدگی می دانند یا در بسیاری موارد قانونگذار به فراخور وضع موجود رفتارهای جدیدی را جرم انگاری نموده یا متقابلا وصف مجرمانه ای را از رفتاری که سابقا جرم بوده است می زداید. جرم شناختن رفتار افراد و مجازات آنان بدون وجود یک ضابطه ای از پیش تعیین شده امری ناشایست و ناعادلانه بوده و آزادی افراد را با تهدید جدی مواجه می سازد. این ضابطه از پیش تعیین شده همان قانون است و تا مادامی که رفتاری در قانون جرم انگاری نشده باشد نمی توان افراد را بابت انجام آن تحت تعقیب قرار داد. محیط اجتماعی در رفتار انسان موثر است ولی همیشه نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز ندارد. ساخت شخصیت روانی تحت تاثیر عامل وراثت و محیطی است که در آن قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل اندیشه و روحیه مجرمین موضوع قابل بحث در فرایند شکل گیری یک عمل مجرمانه است که فرد را به سمت ارتکاب عمل مجرمانه سوق می دهد. عزم و تصمیم بر ارتکاب جرم به تنهائی دارای هیچگونه آثار جزئی نیست زیرا قصد و نیت بر ارتکاب جرم امری است باطنی و قابل ندامت و پشیمانی این مرحله برای امنیت عمومی خطری ندارد و تنها در صورت ثبوت حاکی از خبث طینت فرد است. مع هذا برای تحقق شروع به جرم قصد مجرمانه قبلی برای ارتکاب جرم ضرورت دارد.

Keywords:

عوامل محیطی بزهکاری , شخصیت بزهکارانه و قصد مجرمانه , شروع به جرم و اجرای آن.

Authors

ماندانا یکتا

کارشناس ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی