بررسی هندسی تناسبات طلایی فضایی ، در معماری ایران نمونه موردی مسجد کبود تبریز

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_0295

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

از هندسه و تناسبات بیشتر از هر علم دیگری حتی در ریاضیات و زیست شناسی به اندازه هنر معماری کاربرد نداشته است . تمام اجزای این دنیا و تمام پدیده هایی که می بینیم از بدن موجودات و انسان ها، کوه ها و گیاهان گرفته تا کوچکترین واحد سازنده ماده که اتم است ، بر اساس هندسه و تناسبات خاصی موجودیت پیدا کرده است و خداوند به عنوان یگانه معمار هستی هر چیزی را بر اساس شکل و مقادیر خاصی آفریده است . از همین رو هندسه و تناسبات جایگاه مهمی در کار یک معمار دارند و استفاده از آن در آثار معماری سنتی ، با توجه به دیدگاه معماران آن دوران که مبتنی بر الهام و احترام به طبیعت می باشد، بسیار به چشم می خورد. مسجد کبود تبریز یکی از با ارزش ترین آثار معماری ایران است که از گذشته تا حال، مورد توجه پژوهشگران، سیاحان، مورخان و معماران بسیاری قرار گرفته است . در این راستا، مطالعات فراوانی در مورد تاریخ و تناسبات طلایی معماری مسجد کبود و جزییات و عناصر آن، با رویکرد ها و روش های مختلفی انجام گرفته است ولی با این حال متاسفانه برخی نتایج آنگونه که باید برای افراد شفاف نیستند لذا هدف از این تحقیق این است که به صورت میدانی و کتابخانه ای با استفاده از روش کمی -کیفی ، هندسه و تناسبات طلایی به کار رفاته در مسجد کبود را مورد مطالعه و پژوهش قرار دهد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که بنای مسجد کبود گنجینه ای از کاربرد تناسبات قوی و هندسه منحصر به فرد می باشد و این عامل از پلان، نماها و حجم آن تا کوچکترین تزیینات آن نمایانگر است .

Authors

میرعطا طباطبایی کوشکی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی رشدیه تبریز

علیرضا ملک زاده

دانشجوی ارشد،موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی رشدیه تبریز

سیدکمال هاشمی

استادیار موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی رشدیه تبریز