بررسی اثرات فقر بر محیط زیست شهری ( مطالعه موردی شهر مشهد )

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 66

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_1226

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

باتوجه به اطلاعات به دست آمده تا کنون از تحقیقات وکارهای انجام شده در مورد فقر ومحیط زیست وارتباط این دو مقوله با یکدیگر وهم چنین تاثیر مستقیم وبسیار زیاد عامل اقتصادی بر رشد وگسترش فضای سبز شهری وکیفیت ونوع کاربری های فضای سبز در محیط زیست شهری که باعث شادابی وسرزندگی همه ساکنان محیط زیست شهری می شود ،واز طرفی در صورتی که بعد اقتصادی در بحث محیط زیست فضای شهری از درجه پایینی برخوردار باشد سبب از بین رفتن فضای سبز وعدم توجه به بهبود محیط زیست شهری می شود بنابراین دراین تحقیق سعی شده است که بحث فقر ومحیط زیست وارتباط این دو مقوله با یکدیگر وتاثیر مثبت ومنفی آنها بر یکدیگر ومخصوصا در شهر مشهد را مورد بررسی قراردهیم .

Authors

محبوبه میری

کارشناس ارشد معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد

حسین خوشدل

کارشناس ارشد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد

کاظم صاعدی

کارشناس ارشد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد

محبوبه حسینی بهلولی

دانشجوی کارشناسی رشته معماری موسسه آموزش عالی اسرار مشهد