آقای مهندس Hossein Khoshdel

Engineer Hossein Khoshdel

دانشجوی دکترا

Researcher ID: (304070)

14
2
2
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Teaching Experience

Education

  • کارشناسی ارشد طراحی شهری غیر انتفاعی اقبال لاهوری1398-1400
  • کارشناسی مهندسی عمران University of Applied Science1390-1393

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در کارشناس ارشد سازمان آتش نشانی (1386-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در اجرایی عمرانی (تاکنون)