بررسی و تحلیل تزئینات گنبد خانه مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_1383

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی در سال ۷۳۵ قمری بناشده و بعدها در دوران صفویه ساختارهای دیگری به مجموعه اضافه شده است که دربرگیرنده آثار آراسته و بی مانند درزمینه های مختلف هنری و معماری من جمله : کاشی کاری ، کتیبه نگاری ، گچ بری ، طلاکاری ، منبت کاری ، تنگ بری می باشد. برجسته ترین بنای این مجموعه ، مقبره شیخ صفی الدین (گنبد االله االله) است که هدف تحقیق کنونی به بررسی و تحلیل تزئینات این مقبره پرداخته است . روش یافته اندوزی در این مطالعه بر اساس پژوهش میدانی (عکاسی ) و ا ستناد به منابع مکتوب انجام شده ا ست که روش تو صیفی تحلیلی دارد. حا صل این مطالعه شناخت ویژگی شیوههای معماری به کاررفته و همچنین آشنایی با نوع تزئینات مورداستفاده در قسمت های مختلف مقبره است . نتایج مطالعه حاکی از آن است کتیبه ها و تزئینات هندسی از جایگاه بسیار مهمی در مقبره شیخ صفی (گنبد االله االله) برخوردار است به نحوی که در تمام قسمت های بنا کتیبه ها و گرههای هندسی به چشم می خورد که علاوه بر جنبه تزئینی از جنبه ی معنوی نیز برخوردار می باشند.

Keywords:

Authors

علی شاهدی فر

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری داخلی ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران

شبنم اکبری نامدار

استادیار، گروه معماری ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران