بررسی تاثیر مصرف سرامیک های ضایعاتی در بتن بر مقاومت فشاری ،کششی و جذب آب

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_1852

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

محدود بودن منابع و حفظ محیط زیست ، لزوم بازیافت مواد و مصالح را اجتناب ناپذیر کرده است . در صنعت سرامیک حدود ۳۰ درصد تولید به صورت پسماند حاصل شده، که در حال حاضر بدون استفاده در زمین رها و یا دفن میشوند. لذا بازیافت آنها، امریست ضروری . در این پژوهش پس از مطالعه ادبیات فنی و پیشین ، جهت بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری ، کششی و میزان جذب آب طرحهای اختلاط بتن ، ابتدا سرامیک و کاشی های ضایعاتی به اندازه سنگ دانه خرد و به نسبت آب به سیمان ۴۷/۰، در قالب های مکعبی و استوانه ای متناسب با دستگاههای موجود در آزمایشگاه، برای سنین مختلف ۱۱ و ۴۲ روزه، نمونه ساخته شد. با رسیدن سن مورد نظر، درآزمایش مقاومت فشاری ، افزودن تا میزان ۱۰ درصد خرده مصالح بازیافتی ، نتایج و روند بهتری در بتن ، نسبت به طرح شاهد مشاهده گردید. همچنین افزودن میزان ۵ درصد خرده مصالح بازیافتی به بتن ، افزایش مقاومت کششی و کاهش جذب آب را نشان داد.

Keywords:

بتن , جذب آب , مقاومت فشاری , مقاومت کششی , خرده مصالح بازیافتی .

Authors

سعید زارع سروی

کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه علم وهنر، یزد، ایران

مهدی یزدیان

عضو هیات علمی گروه عمران، دانشگاه علم وهنر، یزد، ایران

یاسمن فتاحی ابرقوه

عضو هیات علمی گروه معماری، دانشگاه علم وهنر، یزد، ایران