تعیین انرژی خواهی تجمعی (CED) صنعت سیمان سیستان به روش ارزیابی چرخه حیات

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_2516

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

صنعت تولید سیمان، علی رغم اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی ، به دلیل مصرف منابع اولیه طبیعی ، مصرف انرژی و تولید دی اکسیدکربن می تواند اثرات محیط زیستی داشته باشد. با توجه به وجود کارخانه سیمان سیستان در منطقه و عدم اطلاعات کافی در خصوص اثرات محیط زیستی این صنعت و میزان همسو بودن آن با محیط زیست منطقه ، بررسی و مقایسه واحد کارکردی محصولات تولیدی کارخانه سیمان سیستان از منظر مصرف انرژی با رویکرد ارزیابی چرخه حیات انجام شد. جهت انجام تجزیه و از نرم افزار سیماپرو (نسخه ۹) و پایگاه داده اکواینونت (نسخه ۴,۳) بر اساس استاندارد ایزو ۱۴۰۴۰ و ایزو ۱۴۰۴۴ استفاده شد. آنالیز میزان انرژی خواهی تجمعی نقش مصرف سوخت های فسیلی و تولید دی اکسیدکربن را نشان کرد. نتایج تحقیق حاضر توانست وضعیت محصول کارخانه سیمان سیستان را از جنبه نوع مصرف انرژی و لزوم جایگزینی سوخت های فسیلی را با انرژی های تجدیدپذیر نشان دهد.

Authors

نجمه سرگلزائی

دانش آموخته کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین ، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه زابل

فاطمه عین الهی پیر

عضو هیات علمی گروه محیط زیست ، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه زابل ، زابل ، ایران