ارزیابی شاخص های توسعه پایدارشهری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_2562

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

شهر پایدار، شهری است که به دلیل استفاده اقتصادی از منابع ، اجتناب از تولید بیش از حد ضایعات و بازیافت آنها تا حد امکان و پذیرش سیاست های مفید، قادر به ادامه حیات خود باشد. یکی از مسائلی که مدیران و برنامه ریزان شهری با آن مواجه هستند، توسعه پایدار شهری است . استفاده از سرزمین بدون در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های جغرافیایی ، اقتصادی ، اجتماعی ، اقلیمی و اکولوژیکی ، ناکارآمدی سیستمی را پیش می آورد. علاوه بر این ، توسعه ناموزون شهرهای کشور در دهه های اخیر زمینه را برای تهیه طرح های توسعه شهری فراهم کرده است ؛ در این مقاله ، به صورت توصیفی -تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای با هدف تبیین نقش و اهمیت مشارکت شهروندان در راستای دستیابی به توسعه پایدار شهری ، فرایند تحقیق صورت گرفته است . به منظور دستیابی به هدف پژوهش ، از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی استفاده شده است و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای ، اطلاعات لازم جهت آشنایی با مقوله توسعه پایدار، جمع آوری و ارائه شده است .

Authors

مصطفی خسروی

استادیارگروه علوم اجتماعی ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران