اصول و روش های اجرای رویکرد دانش آموزمحور در آموزش ابتدایی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 12 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HPMECONF05_146

تاریخ نمایه سازی: 30 فروردین 1403

Abstract:

رویکرد دانش آموزمحور یک روش آموزشی است که تمرکز خود را بر رشد و توسعه دانش آموزان می گذارد و آنها را به عنوان فعالترین شخصیت ها در فرآیند یادگیری معرفی می کند. در این رویکرد، نقش معلم به عنوان راهنما و مشاور برای دانش آموزان تقویت می شود و به آنها اجازه می دهد تا خودبخود از تجربیات خود یاد بگیرند. این روش با استفاده از رویکردهای فعالانه و مشارکتی، محیط های یادگیری تعاملی و آموزشی را فراهم می کند که به دانش آموزان اجازه می دهد تا درک و توانایی های خود را ارتقا دهند. این چکیده به بررسی اصول و روش های اجرای رویکرد دانش آموزمحور در آموزش ابتدایی می پردازد و تاکید بر نقش فعال دانش آموزان و تاثیر آن بر فرآیند یادگیری دارد. این نوشتار در پی بررسی مهم ترین اصول و روش ه ای پیاده سازی رویکرد دانش آموز محور در مقطع ابتدایی می باشد.در این مقاله تلاش براین بوده است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی مهم ترین اصول و روش های اجرای رویکرد دانش آموزمحور در آموزش ابتدایی پرداخته شود.

Authors

زینب نژادمقدم

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

انیس طاهرخانی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

سمیرا گروسی

کارشناسی آموزش و پرورش ابتدایی دانشگاه آزاد تاکستان قزوین

پریسا غفوری

کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان قزوین