تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر رفتار انضباطی و تعاملات کلاسی دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 12 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSECONF01_183

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر رفتار انضباطی و تعاملات کلاسی دانش آموزان بود. این مطالعه به روش کتابخانه ای و از نوع طرح های مروری است؛ که در تیترهای فرعی به بررسی تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر رفتار انضباطی و تعاملات کلاسی دانش آموزان می پردازد. در نتیجه می توان این گونه بیان کرد که آموزش مهارت های اجتماعی می تواند تاثیرات مثبت قابل توجهی بر رفتار انضباطی و تعاملات کلاسی دانش آموزان داشته باشد. این نوع آموزش به دانش آموزان کمک می کند تا مهارت های مورد نیاز برای برقراری روابط مثبت و سازنده با همکلاسی ها و معلمان خود را توسعه دهند. آموزش مهارت های اجتماعی می تواند به دانش آموزان کمک کند تا عواطف خود را در موقعیت های مختلف کنترل کنند. این مهارت ها شامل تشخیص و بهبود مهارت های مدیریت عصبیت، حل مسئله و تصمیم گیری صحیح است. بنابراین، آموزش مهارت های اجتماعی می تواند بهبود قابل توجهی در رفتار انضباطی و تعاملات کلاسی دانش آموزان ایجاد کند. این مهارت ها به آن ها کمک می کنند تا روابط سالم و مثبتتری را با همکلاسی ها و معلمانشان برقرار کنند و محیط آموزشی را بهبود بخشند.

Authors

نرجس جوینده

کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

نگار اصغرزاده

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

محسن موسوی ریزی

سطح ۲ حوزوی معارف گرایش فقه و اصول حوزه علمیه قم

مهدیه نصیری

کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان